Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten waarbij wij producten en/of diensten leveren, zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing. Deze zijn door ICT~Office gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

In onze aanbiedingen en/of overeenkomsten wordt aangegeven welke van de modules van de ICT~Office Voorwaarden specifiek van toepassing zijn. De ICT~Office Voorwaarden kunt u hieronder per module raadplegen als PDF-bestand.

Algemene Module
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Module 12
Module 13
Module 14
Module 15
Module 16