Disclaimer / privacy statement / cookies

 Nedap respecteert de privacy van alle bezoekers van de website.

Nedap hecht veel waarde aan uw privacy. Nedap geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of hiertoe een verplichting bestaat op basis van wet- of regelgeving.

Begrippen
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

* Nedap:
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap”
Adres: Parallelweg 2, 7141 DC Groenlo, Nederland

* Persoonsgegeven: elk gegeven over een natuurlijke persoon of gegeven dat herleidbaar is tot een bepaalde persoon.

* Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen.

* Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.

* IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op internet. Dit kan betekenen dat het IP-adres in bepaalde gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Het IP-adres is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Nedap conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nedap behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Gegevensverzameling
Op het moment dat u uw gegevens op onze websites invult, wordt telkens aangegeven voor welke doeleinden deze door Nedap worden gebruikt en welke bewaartermijnen worden gehanteerd.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Nedap verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms wordt naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, gevraagd. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Nedap zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt, tenzij dit noodzakelijk is voor uw vraag.

De websites maken gebruik van cookies
Op de websites worden verschillende soorten cookies gebruikt:

  1. Functionele cookies
    Nedap gebruikt functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld het onthouden van informatie over verschillende webpagina’s) en om bepaalde gebruikersinstellingen of -voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van onze websites kan worden geoptimaliseerd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. 
  1. Social Media cookies
    Nedap geeft u de mogelijkheid om de informatie, aanwezig op de websites, te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons (dit zijn onder andere Facebook,  LinkedIn  en  Twitter). Voor de websites geldt dat een social media cookie pas wordt geplaatst op het moment dat u op de social media button klikt. Voor de cookies die daarna door de social media-partijen worden geplaatst en de mogelijke informatie die zij verzamelen, wordt u verwezen naar de informatie beschikbaar op hun eigen website. De verklaringen van de social media-partijen kunnen regelmatig wijzigen. Daarop heeft Nedap geen invloed. 
  1. Analytische cookies
    Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag wordt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over Nedap producten en diensten gebruikt. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door Nedap alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

 Google Analytics
Nedap maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij het laatste octet gemaskeerd is) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Nadere informatie vindt u via de volgende link: http://www.google.com/policies/privacy/partners.

Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt of gebruiken voor andere Google diensten (gegevensdeling staat uit).

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

  1. Cookies van derden

U gaat akkoord met het cookiebeleid als u gebruik maakt van deze website. Nedap kan gebruik maken van cookies van derden voor advertentiedoeleinden of marketing communicatie. Derde partij adverteerders gebruiken cookies om de effectiviteit van advertenties te meten en om advertentie inhoud te personaliseren. Informatie die mogelijkerwijs door derde partij adverteerders verzameld worden, kunnen geolocatie- of contactgegevens bevatten.

 

Blokkeren van cookies

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U wordt erop gewezen dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Rechten van bezoekers

U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van uw rechten zoals inzage, correctie, verzet, verwijdering en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Apps en software oplossingen

Nedap ontwikkelt verschillende apps en software oplossingen. Specifieke (privacy) gerelateerde informatie leest u hier:  Privacy overzicht apps en software-oplossingen Nedap NV.

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website
Nedap besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Nedap wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Nedap verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging en onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en verlies.

Functioneren van deze website
Nedap garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Nedap is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Nedap aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Nedap garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Algemene voorwaarden
Voor de algemene voorwaarden van Nedap wordt u verwezen naar
http://www.nedap.com/nl/algemene-voorwaarden/.

Veranderingen
Nedap past dit document van tijd tot tijd aan. Eventuele veranderingen in dit document zullen op deze pagina worden weergegeven. In het geval van belangrijke aanpassingen zult u geïnformeerd worden op het moment dat u onze websites bezoekt. Wanneer veranderingen aangebracht worden, wordt de hierboven vermelde datum van herziening aangepast, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. U wordt geadviseerd dit statement met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop uw gegevens beschermd worden.

Contactinformatie

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken aan de website, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG): I.A.C. (Ruud) van Balveren via e-mail: privacy@nedap.com.

 

Versie: maart 2017