2017

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders  heeft plaatsgevonden op donderdag 6 april 2017 in De Hallen Studio’s, Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT, Amsterdam.

Besluiten

Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen hieronder te downloaden.

Download:  Stemresultaten AVA 6 april 2017

Notulen
Concept notulen zijn hieronder te downloaden. Aandeelhouders hebben gedurende drie maanden (tot en met 6 oktober 2017) de gelegenheid op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de door de statuten van Nedap voorgeschreven wijze.

Download: Notulen AVA Nedap 2017

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting, het jaarverslag over 2016 – waarin opgenomen de jaarrekening – en de gehouden presentatie tijdens de AVA, hier downloaden.
Download: Agenda 2017

Download: Verslag over 2016

Download:  Presentatie Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nedap 2017

 

Betaalbaarstelling dividend
De betaalbaarstelling is conform onze statuten aangekondigd.
Download:  Betaalbaarstellingsaankondiging

 

Oproeping
Conform onze statuten is een oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders op de website gepubliceerd.
Download:  Oproeping algemene vergadering van aandeelhouders

 

2016

The Annual General Meeting of Shareholders 2016 was held on  March 31st, 11h00 at Nedap N.V., parallelweg 2 in Groenlo.

More information, available on the   Dutch webpage.

2015

The Annual General Meeting of Shareholders 2015 was held on April 2nd, 11h00 at NHOW Rotterdam, Wilhelminakade 137, 3072 AP Rotterdam.

More information, available on the   Dutch webpage.

2014

The Annual General Meeting of Shareholders 2014 was held on April 3rd, 11h00 at the EYE, IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam.

More information, available on the Dutch webpage.

2013

The Annual General Meeting of Shareholders 2013 was held on April 16th, 11h00 at the Hermitage, Nieuwe Keizersgracht 1, 1018 DR Amsterdam.

More information, available on the Dutch webpage.

2012

The Annual General Meeting of Shareholders 2012 was held on April 17th 2012, 11h00 at the Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK te Amsterdam.

More information available on the Dutch webpage.

2011

The Annual General Meeting of Shareholders was held on April 26th 2011 11,00 hours in Het Zendgebouw Radio Kootwijk, Radioweg 1, 7348 BG, Hoog Soeren.

More information is available at the Dutch Webpage.