Nedap ontwikkelt technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Niet de technologie, maar de gebruiker staat centraal. Dit zorgt voor producten die het leven van mensen makkelijker, prettiger en duurzamer maken. Nedap is in 1929 als ‘N.V. Nederlandsche Apparaten Fabriek “Nafa”’ opgericht in Amsterdam en sinds 1947 gevestigd in Groenlo.

Missie en focus

Nedap brengt markten in beweging met technologie die ertoe doet. Door Nedap gerealiseerde innovaties dragen bij aan het oplossen van vraagstukken rond bijvoorbeeld mobiliteit, veiligheid, energiemanagement, gezondheidszorg en toegang tot schoon drinkwater. Daartoe worden nieuwe technologieën op creatieve en innovatieve wijze verwerkt in elegante, gebruiksvriendelijke producten.

Markten en medewerkers

Naast Nederland heeft Nedap vestigingen in België, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, China, Dubai en de Verenigde Staten. In totaal werken hier ruim 680 medewerkers.  De marktgroepen focussen op productontwikkeling, marketing en verkoop. Productie en logistiek wordt verzorgd door dochterbedrijven en door toeleveranciers. Om de lokale markten in 104  landen optimaal te kunnen bedienen, werkt Nedap samen met business partners.

Financiële doelstellingen:

De financiële hoofddoelstelling van Nedap is duurzame waardecreatie tot uitdrukking komend in het cash flow genererend vermogen van de onderneming op de korte en de lange termijn.  Nedap verwacht de volgende financiële resultaten te realiseren:

  1. Een hoge en groeiende toegevoegde waarde per fte.
  1. Een langjarige autonome groei van opbrengsten. De recurring revenues groeien de komende jaren sneller dan de totale opbrengsten.
  1. Een bedrijfsresultaat, exclusief eenmalige posten, van tenminste 10% in 2018, verder stijgend in de jaren daarna.
  1. Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) groeit harder dan de winstgevendheid.
  1. Een conservatieve financieringsstructuur tot uitdrukking komend in een solvabiliteit van minimaal 45% en een nettoschuld / EBITDA van maximaal 1,5. Omwille van strategische redenen kan hiervan tijdelijk worden afgeweken.
  2. Aan aandeelhouders wordt de winst uitgekeerd, die resteert na aftrek van het bedrag dat nodig wordt geacht voor investeringen in rendabele groei en de gewenste financiële structuur. Gezien de toegenomen kapitaalefficiëntie en schaalbaarheid van de organisatie verwachten wij ook voor de komende jaren hoge payout-ratio’s.
Kerncijfers in miljoenen euro’s of percentage* 20172016Groei
Opbrengsten182,2163,212%
Recurring revenues30,925,422%
Toegevoegde waarde in % van de opbrengsten62%65%
Toegevoegde waarde per fte (x € 1.000)172164
Bedrijfsresultaat excl. eenmalige posten15,912,231%
Bedrijfsresultaat in % van de van de opbrengsten excl. eenmalige posten9%7%
Resultaat over het boekjaar28,010,8160%
Winst per aandeel (x € 1)€ 4,21€ 1,61
Winst per aandeel excl. eenmalige posten (x € 1)€ 2,02€ 1,77
Dividend per aandeel (x € 1)€ 2,50€ 1,40
Rendement op het kapitaal (ROIC)22%19%
Nettoschuld / EBITDA0,61,1
Solvabiliteit55%50%

*Resultaten 2016 aangepast voor de deconsolidatie van Nsecure

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Ruben Wegman (CEO) en Eric Urff (CFO) vormen de Raad van Bestuur, die met de managers van de marktgroepen de dagelijkse leiding van de onderneming heeft. De Raad van Commissarissen bestaat uit Foeke Kolff (voorzitter), Jo van Engelen, Désirée Theyse en Michiel Westermann.

Aandeel

De aandelen Nedap zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Er zijn 6.651.543 aandelen geplaatst. In 2017 bedroeg de winst per aandeel 4,21 euro.

Dividendbeleid

Aan aandeelhouders wordt de winst uitgekeerd, die resteert na aftrek van het bedrag dat nodig wordt geacht voor investeringen in rendabele groei en de gewenste financiële structuur. Gezien de toegenomen kapitaalefficiëntie en schaalbaarheid van de organisatie verwachten wij ook voor de komende jaren hoge payout-ratio’s.