Nedap ontwikkelt technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Niet de technologie, maar de gebruiker staat centraal. Dit zorgt voor producten die het leven van mensen makkelijker, prettiger en duurzamer maken. Nedap is in 1929 als ‘N.V. Nederlandsche Apparaten Fabriek “Nafa"’ opgericht in Amsterdam en sinds 1947 gevestigd in Groenlo.

Missie en focus

Nedap brengt markten in beweging met technologie die ertoe doet. Door Nedap gerealiseerde innovaties dragen bij aan het oplossen van vraagstukken rond bijvoorbeeld mobiliteit, veiligheid, energiemanagement, gezondheidszorg en toegang tot schoon drinkwater. Daartoe worden nieuwe technologieën op creatieve en innovatieve wijze verwerkt in elegante, gebruiksvriendelijke producten.

Markten en medewerkers

Naast Nederland heeft Nedap vestigingen in België, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, China, Dubai en de Verenigde Staten. In totaal werken hier ruim 750 medewerkers.  De marktgroepen     focussen op productontwikkeling, marketing en verkoop. Productie en logistiek wordt verzorgd door dochterbedrijven en door toeleveranciers. Om de lokale markten in 104  landen optimaal te kunnen bedienen, werkt Nedap samen met business partners.

Financiële doelstellingen:

  • Bedrijfswinst: minimaal 10% van omzet
  • Rentabiliteit eigen vermogen (exclusief uit te keren winst): 15-20%
  • Solvabiliteit (exclusief het in het eigen vermogen uit te keren dividend): ca. 45%

 

Kerncijfers* 20152014201320122011
Netto-omzet180,9177,2173,7171,9152,3
Bedrijfswinst exclusief bijzondere posten12,612,411,816,413,9
Winst na belastingen4,717,99,813,511,0
Winst per aandeel (in euro’s)0,702,671,462,011,64
Solvabiliteit (in % van balanstotaal)40%43%37%39%40%
Medewerkers jaareinde765761744709684
Gemiddeld uitstaande aandelen (totaal aantal)6.692.9206.692.9206.692.9206.692.9206.692.920
Dividend per aandeel (in euro’s)1,281,251,101,511,23

* in miljoenen euro’s tenzij anders aangegeven

 

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Ruben Wegman (CEO) en Eric Urff (CFO) vormen de Raad van Bestuur, die met de managers van de marktgroepen de dagelijkse leiding van de onderneming heeft.  De Raad van Commissarissen bestaat uit Foeke Kolff (voorzitter), Jo van Engelen, Désirée Theyse en Michiel Westermann.

Aandeel

De aandelen Nedap zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.  Er zijn 6.692.920 aandelen geplaatst. In 2015 bedroeg de winst per aandeel 0,70 euro.

Dividendbeleid

Uitgangspunt van het dividendbeleid is dat de gehele winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, onder aftrek van de reservering die nodig is om aan de solvabiliteitsdoelstelling te voldoen. Dit voor zover het nettoresultaat dit toelaat.