‹ Terug  naar  Corporate Governance

 

Nedap valt onder het structuurregime.
In kleine ondernemingen als Nedap staat het bestuur dicht bij de praktijk. Hierdoor wordt minder formeel en minder op afstand aangestuurd. Door de aard en de geringere omvang is de aansturing ook minder complex. Hierdoor is een minder stringente taakverdeling aanwezig. Doordat ook het toezicht bij kleinere ondernemingen veelal meer bij het bedrijf is betrokken, is er meer kennis van wat zich in het bedrijf afspeelt, waardoor de kwaliteit van het toezicht in het algemeen wordt verhoogd.

Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders.
Nedap hecht aan een goede relatie met haar aandeelhouders. Daartoe heeft zij behalve tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook bilateraal contact met aandeelhouders. Zowel de vennootschap als de aandeelhouder kan het initiatief nemen om in gesprek te komen. Deze gesprekken zijn bedoeld om een completer beeld te geven van de ontwikkelingen binnen Nedap. De inhoud van deze gesprekken zal gebaseerd zijn op informatie die reeds openbaar is gemaakt. De vennootschap zal tijdens de gesprekken met aandeelhouders worden vertegenwoordigd door een lid van de directie.