2017

Datum, tijdstip en locatie algemene vergadering van aandeelhouders 2017
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 6 april 2017 om 11.00 uur in De Hallen Studio’s, Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT, Amsterdam.


Oproeping
Conform onze statuten is een oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders op de website gepubliceerd.
Download: Oproeping algemene vergadering van aandeelhouders

 

Vergaderstukken

Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2016 – waarin opgenomen de jaarrekening – , de conceptakte van statutenwijziging en het tweeluik statutenwijziging, hier downloaden.
Download:   Agenda 2017

Download:   Verslag over 2016

Download:  Conceptakte van statutenwijziging

Download:  Tweeluik statutenwijziging

Inzien:
De vergaderstukken kunnen worden ingezien bij Nedap, Parallelweg 2 te Groenlo en bij ABN AMRO Bank N.V, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam.

Kosteloos verkrijgbaar:
Bovengenoemde stukken zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij ABN AMRO Bank, telefoonnummer 020-344 2000 (9.00 tot 16.00 uur), e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.


Registratiedatum
De directie van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” heeft bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op
9 maart 2017 in het bezit zijn van aandelen N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” en die op de hierna beschreven wijze voor de vergadering zijn aangemeld (“Registratiedatum”).

 

Registratie/Aanmelding
Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen dit uiterlijk op donderdag 30 maart 2017 (voor 13.00 uur) kenbaar maken via www.abnamro.com/evoting dan wel via hun bank of commissionair alwaar hun aandelen in administratie zijn door een ontvangstbewijs aan te vragen, dat als toegangsbewijs tot de vergadering geldt.

De banken en commissionairs dienen, uiterlijk op 30 maart 2017 om 17.00 uur, een elektronische verklaring af te geven aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary onder vermelding van het aantal aandelen dat de aandeelhouder houdt op de Registratiedatum en ter registratie wordt aangemeld.

 

(Elektronische) volmacht
Zij, die zich op de vergadering door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen hiervoor het onderstaande volmachtformulier in te vullen, dat door de gevolmachtigde dient te worden meegenomen naar de vergadering.

Download:   Volmacht / steminstructie formulier

 

Aantal uitstaande aandelen per 9 maart 2017
6.692.920 gewone aandelen à  € 0,10 = € 669.292,–
Ieder gewoon aandeel geeft recht op 1 stem.

 

Bereikbaarheid

Per auto

Vanaf de ring is het circa tien minuten rijden naar De Hallen Studio’s. De diverse navigatieapparatuur kennen het adres van De Hallen Studio’s nog niet. Wanneer u Bellamyplein aanhoudt, wordt u naar de ingang van de parkeergarage geleid.

Onder het complex De Hallen, aan de Bellamypleinzijde, is de ingang van de parkeergarage met 165 plaatsen. Het wordt aangeraden hier te parkeren.

Met Openbaar Vervoer
De Hallen Studio’s zijn te bereiken via tram 3, 7, 12 en 17.

2016

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op donderdag 31 maart 2016 om 11.00 uur bij Nedap N.V., Parallelweg 2, 7141 DC te Groenlo.

Besluiten
Alle agendapunten, die er ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het te downloaden document ‘Stemresultaten AVA 31 maart 2016’.

Notulen
Concept notulen zijn hieronder te downloaden. Aandeelhouders hebben gedurende drie maanden (tot en met 30 september 2016) de gelegenheid op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de door de statuten van Nedap voorgeschreven wijze.
Download: Notulen AVA 2016

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2015 – waarin opgenomen de jaarrekening – hier downloaden.
Download: agenda 2016
Download:  verslag over 2015

Betaalbaarstelling dividend
De betaalbaarstelling is conform onze statuten aangekondigd.
Download: betaalbaarstellingsbericht

Oproeping
Het oproepingsbericht is conform onze statuten op onze website geplaatst.
Download: oproeping algemene vergadering van aandeelhouders

 

 

2015

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gevonden  op donderdag 2 april 2015 om 11.00 uur in het NHOW Hotel (gebouw De Rotterdam), Wilhelminakade 137, 3072 AP Rotterdam.

Besluiten
Alle agendapunten, die er ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de  vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het te downloaden document  ‘2015_Stemresultaten AVA 2 april 2015‘.

Notulen
Download: Notulen AVA 2015

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2014 – waarin opgenomen de jaarrekening – hier downloaden.
Download:  agenda 2015
Download:  verslag over 2014

Betaalbaarstelling dividend:
Download:  2015_Betaalbaarstellingsadvertentie

Oproeping
Conform onze statuten is een oproepingsadvertentie gepubliceerd.
Download:  Oproepingsadvertentie

 

 

 

2014

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op donderdag 3 april om 11 uur, in het EYE (filmmuseum) IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam.

 Besluiten
Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document “Stemresultaten AVA 16 april 2013”.
Download:   stemresultaten AVA 3 april 2014
Download:   Notulen AVA 2014_oktober 2014


Vergaderstukken

Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2013 – waarin opgenomen de jaarrekening – hier downloaden.
Download:
agenda 2014
verslag over 2013
Oproepingsadvertentie
Voorstel tot partiële wijziging van de statuten

2013

Datum, tijdstip en locatie
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 april 2013 om 11.00 uur in de Hermitage Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 1, 1018 DR te Amsterdam.

Besluiten
Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document “Stemresultaten AVA 16 april 2013”.

Download:   stemresultaten AVA 16 april 2013
Download:   Notulen 2013

 

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2012 – waarin opgenomen de jaarrekening – hier downloaden.
Download:   Agenda 2013
Download:  Verslag over 2012

NAPP
Informatie over het Nedap Additioneel Participatie Plan.

2012

Datum, tijdstip en locatie

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op dinsdag 17 april 2012 om 11.00 uur in het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK te Amsterdam.

Besluiten

Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document “Genomen besluiten algemene vergadering van aandeelhouders 17 april 2012”.

Download: stemresultaten AVA 17 april 2012

Notulen

Download: Notulen 2012

Vergaderstukken

Download: oproepingsadvertentie 2012
Download: agenda 2012
Download: verslag over 2011

 

2011

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 april 2011, om 11.00 uur in Het Zendgebouw Radio Kootwijk, Radioweg 1, 7348 BG te Hoog Soeren.

Besluiten

Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document “Genomen besluiten algemene vergadering van aandeelhouders 26 april 2011”.

Download: genomen besluiten algemene vergadering van aandeelhouders 26 april 2011

Notulen

Download: notulen algemene vergadering van aandeelhouders 2011

Vergaderstukken

Download: agenda AVA 2011
Download: oproepingsadvertentie AVA 2011
Download: jaarverslag 2010