2018

Datum, tijdstip en locatie algemene vergadering van aandeelhouders 2018
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag
5 april 2018 om 11.00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, Rotterdam.

 

Oproeping
Conform onze statuten is een oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders op de website gepubliceerd.
Download: oproeping algemene vergadering van aandeelhouders

 

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2017 – waarin opgenomen de jaarrekening  hier downloaden.
Download: agenda 2018
Download: verslag over 2017

Inzien:
De vergaderstukken kunnen worden ingezien bij Nedap, Parallelweg 2 te Groenlo en bij ABN AMRO Bank N.V, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam.

Kosteloos verkrijgbaar:
Bovengenoemde stukken zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij ABN AMRO Bank, telefoonnummer 020-344 2000 (9.00 tot 16.00 uur), e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

 

Registratiedatum
De directie van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” heeft bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op
8 maart 2018 in het bezit zijn van aandelen N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” en die op de hierna beschreven wijze voor de vergadering zijn aangemeld (“Registratiedatum”).

 

Registratie/Aanmelding
Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen dit uiterlijk op donderdag 29 maart 2018 (voor 13.00 uur) kenbaar maken via www.abnamro.com/evoting dan wel via hun bank of commissionair alwaar hun aandelen in administratie zijn door een ontvangstbewijs aan te vragen, dat als toegangsbewijs tot de vergadering geldt.

De banken en commissionairs dienen, uiterlijk op 29 maart 2018 om 17.00 uur, een elektronische verklaring af te geven aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary onder vermelding van het aantal aandelen dat de aandeelhouder houdt op de Registratiedatum en ter registratie wordt aangemeld.

 

(Elektronische) volmacht
Zij, die zich op de vergadering door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen hiervoor het onderstaande volmachtformulier in te vullen, dat door de gevolmachtigde dient te worden meegenomen naar de vergadering.
Download: Volmacht/steminstructie formulier

 

Aantal uitstaande aandelen per 20 februari 2018 (datum oproeping)
Er zijn 6.692.920 gewone aandelen geplaatst en betaald.

6.692.920 gewone aandelen à  €     0,10 =     €            669.292,–
Ieder gewoon aandeel geeft recht op 1 stem.

Per 20 februari 2018 staan 6.383.546 gewone aandelen uit. Nedap heeft op dit moment 309.374 eigen aandelen (inkoop). Deze zullen worden geleverd aan medewerkers ingevolge de medewerkerparticipatieplannen.

Bereikbaarheid

Met de trein of de bus

Met het openbaar vervoer is de Van Nelle Fabriek snel te bereiken. Elke 10 minuten vertrekken vanaf stations Rotterdam Centraal en Schiedam Centrum bussen naar de locatie: halte Beukelsbrug / Van Nelle Fabriek, 8 minuten reistijd. Vanaf de halte is het 2 minuten lopen naar de Van Nelle Fabriek. Op zowel station Rotterdam Centraal als Schiedam Centrum zijn OV fietsen beschikbaar (fietstijd: 10 minuten).

Met de auto

Uit Den Haag/Utrecht via de A20

Borden volgen richting Hoek van Holland. Neem direct na knooppunt Kleinpolderplein de afslag Spaanse Polder. Einde afrit rechts, daarna rechtdoor het viaduct onderdoor. Na 200 meter links afslaan de Schuttevaerstraat in. Bij de T-splitsing, rechtsaf de Schuttevaerweg op. Op de rotonde rechtdoor. Na 500 meter ziet u de Van Nelle Fabriek aan uw linkerhand.

Hoek van Holland/Beneluxtunnel via de A20

Na Schiedam de afslag Spaanse Polder nemen en onderaan de afrit rechts afslaan. Na 200 meter links afslaan de Schuttevaerstraat in. Bij de T-splitsing, rechtsaf de Schuttevaerweg op. Op de rotonde rechtdoor. Na 500 meter ziet u de Van Nelle Fabriek aan uw linkerhand.

Breda via de Van Brienenoordbrug

Borden volgen met o.a. Rotterdam/Den Haag. Daarna richting Hoek van Holland. De afslag Spaanse Polder nemen. Einde afrit rechts, daarna rechtdoor het viaduct onderdoor. Na 200 meter links afslaan de Schuttevaerstraat in. Bij de T-splitsing, rechtsaf de Schuttevaerweg op. Op de rotonde rechtdoor. Na 500 meter ziet u de Van Nelle Fabriek aan uw linkerhand.

LET OP: sommige routeplanners/navigatiesystemen brengen u naar de verkeerde kant van het spoor wanneer u Van Nelleweg intoetst. Toets dan Schuttevaerweg 91 in.


Parkeren
Volg de P-borden of de aanwijzingen van de parkeerbegeleiding bij de Van Nelle Fabriek.


Toegankelijkheid voor minder validen
De Van Nelle Fabriek is rolstoelvriendelijk en goed toegankelijk als u minder goed ter been bent. Alle zalen zijn gelijkvloers en de verschillende verdiepingen zijn te bereiken met een lift. Mocht u direct voor de deur willen uitstappen, dan is dit mogelijk.

2017

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders  heeft plaatsgevonden op donderdag 6 april 2017 in De Hallen Studio’s, Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT, Amsterdam.

Besluiten

Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen hieronder te downloaden.

Download:  Stemresultaten AVA 6 april 2017

Notulen
Concept notulen zijn hieronder te downloaden. Aandeelhouders hebben gedurende drie maanden (tot en met 6 oktober 2017) de gelegenheid op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de door de statuten van Nedap voorgeschreven wijze.

Download: Notulen AVA Nedap 2017

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting, het jaarverslag over 2016 – waarin opgenomen de jaarrekening – en de gehouden presentatie tijdens de AVA, hier downloaden.
Download: Agenda 2017

Download: Verslag over 2016

Download:  Presentatie Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nedap 2017

 

Betaalbaarstelling dividend
De betaalbaarstelling is conform onze statuten aangekondigd.
Download:  Betaalbaarstellingsaankondiging

 

Oproeping
Conform onze statuten is een oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders op de website gepubliceerd.
Download:  Oproeping algemene vergadering van aandeelhouders

 

2016

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op donderdag 31 maart 2016 om 11.00 uur bij Nedap N.V., Parallelweg 2, 7141 DC te Groenlo.

Besluiten
Alle agendapunten, die er ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het te downloaden document ‘Stemresultaten AVA 31 maart 2016’.

Notulen
Concept notulen zijn hieronder te downloaden. Aandeelhouders hebben gedurende drie maanden (tot en met 30 september 2016) de gelegenheid op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de door de statuten van Nedap voorgeschreven wijze.
Download: Notulen AVA 2016

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2015 – waarin opgenomen de jaarrekening – hier downloaden.
Download: agenda 2016
Download:  verslag over 2015

Betaalbaarstelling dividend
De betaalbaarstelling is conform onze statuten aangekondigd.
Download: betaalbaarstellingsbericht

Oproeping
Het oproepingsbericht is conform onze statuten op onze website geplaatst.
Download: oproeping algemene vergadering van aandeelhouders

 

 

2015

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gevonden  op donderdag 2 april 2015 om 11.00 uur in het NHOW Hotel (gebouw De Rotterdam), Wilhelminakade 137, 3072 AP Rotterdam.

Besluiten
Alle agendapunten, die er ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de  vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het te downloaden document  ‘2015_Stemresultaten AVA 2 april 2015‘.

Notulen
Download: Notulen AVA 2015

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2014 – waarin opgenomen de jaarrekening – hier downloaden.
Download:  agenda 2015
Download:  verslag over 2014

Betaalbaarstelling dividend:
Download:  2015_Betaalbaarstellingsadvertentie

Oproeping
Conform onze statuten is een oproepingsadvertentie gepubliceerd.
Download:  Oproepingsadvertentie

 

 

 

2014

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op donderdag 3 april om 11 uur, in het EYE (filmmuseum) IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam.

 Besluiten
Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document “Stemresultaten AVA 16 april 2013”.
Download:   stemresultaten AVA 3 april 2014
Download:   Notulen AVA 2014_oktober 2014


Vergaderstukken

Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2013 – waarin opgenomen de jaarrekening – hier downloaden.
Download:
agenda 2014
verslag over 2013
Oproepingsadvertentie
Voorstel tot partiële wijziging van de statuten

2013

Datum, tijdstip en locatie
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 april 2013 om 11.00 uur in de Hermitage Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 1, 1018 DR te Amsterdam.

Besluiten
Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document “Stemresultaten AVA 16 april 2013”.

Download:   stemresultaten AVA 16 april 2013
Download:   Notulen 2013

 

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2012 – waarin opgenomen de jaarrekening – hier downloaden.
Download:   Agenda 2013
Download:  Verslag over 2012

NAPP
Informatie over het Nedap Additioneel Participatie Plan.

2012

Datum, tijdstip en locatie

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op dinsdag 17 april 2012 om 11.00 uur in het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK te Amsterdam.

Besluiten

Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document “Genomen besluiten algemene vergadering van aandeelhouders 17 april 2012”.

Download: stemresultaten AVA 17 april 2012

Notulen

Download: Notulen 2012

Vergaderstukken

Download: oproepingsadvertentie 2012
Download: agenda 2012
Download: verslag over 2011

 

2011

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 april 2011, om 11.00 uur in Het Zendgebouw Radio Kootwijk, Radioweg 1, 7348 BG te Hoog Soeren.

Besluiten

Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document “Genomen besluiten algemene vergadering van aandeelhouders 26 april 2011”.

Download: genomen besluiten algemene vergadering van aandeelhouders 26 april 2011

Notulen

Download: notulen algemene vergadering van aandeelhouders 2011

Vergaderstukken

Download: agenda AVA 2011
Download: oproepingsadvertentie AVA 2011
Download: jaarverslag 2010