Nedap is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke raad van commissarissen. Lees verder over de profielschets en de individuele gegevens van de raad van commissarissen van Nedap, door te klikken op één van de mogelijkheden hieronder.

Profielschets

Het beleid van Nedap is gericht op het creëren van duurzame waarde voor klanten, medewerkers en aandeelhouders. Inzichten in markt en technologie worden vertaald in innovatieve, toonaangevende proposities waarmee leidende posities in verschillende markten worden opgebouwd. Daarbij richt Nedap zich op die producten, activiteiten en markten waar zij echt het verschil kan maken. Dit vormt de basis van langjarige, autonome groei van opbrengsten en resultaten.

Bij het toezicht houden op de directie dient de Raad rekening te houden met deze uitgangspunten. Voorts moet zij de directie met raad ter zijde staan.

Hiertoe moet de Raad evenwichtig zijn samengesteld waarbij bestuurlijke ervaring, brede kennis op het gebied van financiën, technologie en commercie, gepaard gaan met affiniteit met en gevoel voor:

  • ondernemerschap
  • hands-on management in een platte, op onderscheidend vermogen gebaseerde organisatie
  •  het aantrekken en laten groeien van talent
  • innovatie en propositieontwikkeling
  •  duurzame organisatieontwikkeling met een goede balans tussen korte en lange termijn gerichtheid
  •  het bouwen van schaalbare business modellen in een internationale omgeving
  •  maatschappelijke ontwikkelingen

In zijn algemeenheid dient de Raad een kritische opstelling ten opzichte van de directie te hebben. De leden dienen onafhankelijk van de vennootschap en van elkaar te zijn en over complementaire kwaliteiten te beschikken. De Raad  streeft naar een zodanige gemengde samenstelling dat deze de samenleving waarin Nedap opereert reflecteert. De omvang van de Raad zal structureel niet meer dan vijf leden omvatten.


Gegevens Commissarissen

Ir. G.F. Kolff (7 september 1948), voorzitter, man
Brede bestuurlijke ervaring, grondige kennis op technologisch gebied en het vermogen om technologie te vertalen naar oplossingen en marktkansen, financieel inzicht, ervaring met en begrip van het waardecreatiemodel van Nedap en solide communicatieve vaardigheden.

Nationaliteit:Nederlandse
Beroep/laatste hoofdfunctie:Algemeen directeur Shtandart TT B.V.
Relevante nevenfuncties:Geen
Eerste benoeming:17 april 2012
Lopende termijn:2016 – 2020
Commissariaten:Paques Holding B.V. (voorzitter)
Smits Bouwgroep B.V. (SBB)


Prof. dr. ir. J.M.L van Engelen (14 augustus 1959), vicevoorzitter, man
Brede bestuurlijke ervaring, ruime expertise op het vlak van industriële productontwikkeling, marketing en productstrategie, financieel inzicht, alsmede uitgebreid netwerk bij kennisinstellingen.

Nationaliteit:Nederlandse
Beroep/laatste hoofdfunctie:Hoogleraar Integrated Sustainable  Solutions, Faculteit Industrieel  Ontwerpen, Technische Universiteit  Delft
Relevante nevenfuncties:Hoogleraar Business Development,  Faculteit Economie en Bedrijfskunde,  Rijksuniversiteit  Groningen
Eerste benoeming:16 april 2013
Lopende termijn:2017 – 2021
Commissariaten:Lid Raad van Commissarissen Espria
Lid Raad van Toezicht  Pensioenfonds Zorg & Welzijn
Lid Raad van Toezicht CentER Data,  Tilburg University
Lid Bestuur Stichting Triade,  Universitair Medisch Centrum Groningen

 

Drs. D.W.J. Theyse (13 juni 1968), vrouw
Diepgaande financiële kennis, bestuurlijke ervaring, alsmede praktische kennis en ervaring op het gebied van beursvennootschappen en andere grote rechtspersonen

Nationaliteit: Nederlandse
 Beroep/laatste hoofdfunctie: Corporate Strategisch Directeur DPA Group N.V.
 Relevante nevenfuncties: Geen
 Eerste benoeming:29 april 2010
 Lopende termijn: 2014 – 2018
 Commissariaten: Geen

 

Ir. M.C. Westermann MBA (29 oktober 1952), man
Brede bestuurlijke ervaring, ondernemerschap, commerciële gerichtheid, ruime expertise op het gebied van ICT, gevoel voor innovatie.

Nationaliteit:Nederlandse
Beroep/laatste hoofdfunctie:Executive board member DIH International
Relevante nevenfuncties:Geen
Eerste benoeming:12 mei 2009
Lopende termijn:2017 – 2019
Commissariaten:Triple-P
Barenbrug Holding B.V. (voorzitter)