De revolutionaire Nedap PorkSense state-of-the-art software geeft de producent 100% inzicht in en controle over de beheerprocessen binnen het bedrijf. Ieder vleesvarken wordt per dag meerdere keren gewogen. Deze gegevens worden door de Nedap PorkTuner opgeslagen en omgezet in waardevolle informatie voor het beheer van grootschalige varkenshouderijen van nagenoeg iedere omvang. Op basis van het huidige gewicht van de varkens kan een optimaal voerprogramma worden samengesteld. Nauwkeurige gegevens over de prestaties van de varkens dragen bij aan efficiënte marktprognoses.

De revolutionaire Nedap PorkSense state-of-the-art software geeft de producent 100% inzicht in en controle over de beheerprocessen binnen het bedrijf. Ieder vleesvarken wordt per dag meerdere keren gewogen. Deze gegevens worden door de Nedap PorkTuner opgeslagen en omgezet in waardevolle informatie voor het beheer van grootschalige varkenshouderijen van nagenoeg iedere omvang. Op basis van het huidige gewicht van de varkens kan een optimaal voerprogramma worden samengesteld. Nauwkeurige gegevens over de prestaties van de varkens dragen bij aan efficiënte marktprognoses.

Traditionele systemen
Vleesvarkensstallen hebben doorgaans een ‘one-size-fits-all’-aanpak, die nauwkeurig gefaseerd voeren en marktgewichtprognoses onmogelijk maakt. In dit type stal wordt gevoerd op basis van gemiddelden in plaats van op basis van het gewicht van een varken. Bovendien gaat er veel tijd verloren aan het handmatig sorteren van varkens, waarbij er een risico op niet-uniforme groepen ontstaat.

De Nedap PorkSense-technologie perfectioneert het managen van vleesvarkens, zodat varkenshouders hun dieren nauwkeurig kunnen voeren. Hierdoor wordt voerverspilling tot een minimum beperkt en worden de bonussen voor uniforme vleesvarkensgroepen gemaximaliseerd.

Bedrijven van iedere omvang
Nedap PorkSense is schaalbaar en perfect geschikt voor vleesvarkenshouderijen met meerdere vestigingen van nagenoeg iedere omvang. Het grootste bedrijf dat momenteel gebruikmaakt van Nedap PorkSense omvat 145 Nedap PorkTuners voor 77.000 vleesvarkens. Het beheer van deze varkens in verschillende secties wordt centraal geregeld via het Nedap PorkSense software dashboard.

100% inzicht en controle
De Nedap PorkSense state-of-the-art software geeft de varkenshouder volledige controle over zijn beheerprocessen, waaronder veranderingen die kunnen wijzen op een omgevings-, voer- of gezondheidsprobleem onder de vleesvarkens.

De Nedap PorkTuner is een essentiële tool van Nedap PorkSense. Voor het betreden van een voerruimte weegt het systeem ieder varken. De Nedap PorkTuner selecteert lichtgewicht varkens voor een voedselrijker dieet en zwaardere varkens voor een minder duur dieet. Als een varken het marktgewicht heeft bereikt, selecteert de Nedap PorkTuner het automatisch uit naar  de afleverruimte.

Speciale functies en voordelen

  • Nauwkeurige gegevens over de prestaties van de varkens dragen bij aan efficiënte marktprognoses voor een maximaal rendement
  • Voeren van varkens op basis van gewicht in plaats van gemiddelden resulteert in een optimaal kosteneffectief gebruik van voer en voorkomt verspilling van voer
  • Voeren in meerdere fasen en geautomatiseerd afleveren van varkens met het juiste marktgewicht besparen arbeids- en voerkosten
  • Afleverprognose voor het bedrijf, bijvoorbeeld op basis van een optimale vrachtwagenlading
  • Voeren naar behoeften van de dieren, zodat varkenshouders bonussen kunnen ontvangen en boetes van slachterijen kunnen vermijden
  • 99% effectief gebruik van vloeroppervlak levert varkenshouders meer vlees per vierkante meter op
  • Geschikt voor nagenoeg iedere bedrijfsomvang, ook met meerdere vestigingen
  • Alle verzamelde gegevens worden veilig in de cloud opgeslagen en eenvoudig met derden gedeeld
  • Automatische connectie met het voersysteem: automatisch samenstellen van voer op basis van het actuele varkensgewicht
  • Optie tot selecteren van varkens met een bepaald gewicht of specifieke groeisnelheid