Na afloop van de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Commissarissen de heer ir. E. Urff CMA CFM (1967) benoemd tot statutair directeur van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap”.

De heer Eric Urff is sinds 1 september jl. werkzaam als titulair financieel directeur van de vennootschap. Hij volgt in de directie de heer Gerard Ezendam (1952) op, die direct voorafgaand aan de benoeming van Eric Urff, is teruggetreden uit de directie. De heer Ezendam blijft werkzaam bij Nedap en zal zich richten op fiscale en personele zaken.