De raad van Commissarissen van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” is voornemens om de heer Eric Urff (1967) aansluitend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 april 2015 tot statutair directeur te benoemen.

Hij volgt in de directie de heer Gerard Ezendam (1952) op die in goed overleg dan uit de directie zal terugtreden. De heer Ezendam blijft werkzaam bij Nedap en zal zich richten op fiscale en personele zaken. Om een goede overdracht van taken en verantwoordelijkheden te waarborgen, zal de heer Urff per 1 september 2014 als Financieel directeur in dienst van Nedap treden.

De heer Urff heeft na een studie Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente een postdoctorale controllersopleiding gevolgd. Daarna heeft hij brede financiële en leidinggevende ervaring opgedaan in uiteenlopende sectoren. De afgelopen twee jaar was de heer Urff partner bij BoerCroon, hiervoor was hij als Managing Director werkzaam bij NIBC.

Deze voorgenomen benoeming past in het streven naar verdere professionalisering en het vergroten van de schaalbaarheid van de Nedap-organisatie. De OR zal om advies worden gevraagd.