Verwerving van maximaal 5% van de uitstaande aandelen ter afdekking van verplichtingen uit hoofde van de Nedap (medewerker)participatieregelingen

Nedap kondigt een aandeleninkoop aan van maximaal 5% van de uitstaande aandelen via een reverse accelerated bookbuild (rABB) bij bepaalde institutionele (gekwalificeerde) beleggers. Zoals op 16 november is bekendgemaakt, wil Nedap de netto-opbrengsten van de verkoop van dochterbedrijf Nsecure gedeeltelijk gebruiken om eigen aandelen in te kopen ter afdekking van haar verplichtingen uit hoofde van de Nedap medewerkerparticipatieregelingen.

Nedap N.V. biedt aan tot 334.696 aandelen Nedap in te kopen, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de door de algemene vergadering van aandeelhouders aan de directie verleende machtiging tot inkoop van aandelen. De betaalde prijs per aandeel (de “Finale Inkoopprijs”) wordt bepaald via een reverse accelerated bookbuild-procedure, een zogenaamde ‘Dutch Auction’ of ‘rABB’. Hierbij kunnen enkele geselecteerde aandeelhouders hun aandelen aanbieden voor een door henzelf te bepalen prijs. Volgens de verleende machtiging van haar aandeelhouders bedraagt de Finale Inkoopprijs maximaal 110% van de vijfdaagse gemiddelde slotprijs op Euronext Amsterdam voor de periode 15 november tot en met 21 november, zijnde €40,84 per aandeel, en minimaal de nominale waarde van €0,10 per aandeel.

De rABB-procedure vangt nu aan en sluit naar verwachting later vanavond. De resultaten worden naar verwachting op 22 november voorbeurs bekendgemaakt, behoudens versnelling of verlenging. Deze bekendmaking is inclusief het aantal aandelen en de Finale Inkoopprijs en geschiedt via een persbericht dat ook beschikbaar gesteld wordt op de website van Nedap onder de kop ‘Financiële persberichten’.

NIBC Bank N.V. is de Sole Lead Manager en Sole Bookrunner voor deze transactie.

** Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Verordening Marktmisbruik **