Nedap presenteert haar nieuwe software module Reproductiemanagement tijdens EuroTier 2018. De module – die met de prestigieuze EuroTier Innovation Award is bekroond – helpt melkveehouders om volledige controle te hebben over de reproductie van hun veestapel.

Focus op de juiste koeien gedurende de gehele productiecyclus
Nedap Reproductiemanagement houdt 24 uur per dag de reproductiestatus van iedere koe bij gedurende de hele cyclus. De module combineert en integreert op unieke wijze sensordata, kalenderdata, vruchtbaarheidsprotocollen en reproductiestrategieën in één intelligent systeem. Dankzij deze integratie en slimme algoritmes weet het systeem welke koeien tochtig zijn, welke koeien vruchtbaarheidsproblemen hebben en welke koeien specifieke protocollen toegewezen hebben gekregen. Het systeem genereert op basis daarvan automatisch praktische werklijsten waarop alle koeien verschijnen die een vruchtbaarheidscontrole of (be)handeling moeten ondergaan of geïnsemineerd kunnen worden. Ze verschijnen op het juiste moment op deze lijsten met de informatie die nodig is om de beste beslissing te nemen.

Met behulp van de software module Reproductiemanagement kunnen melkveehouders zich focussen op de juiste koeien met de juiste behandelingen in elke fase van hun productiecyclus, zonder de routine van andere koeien te verstoren met tijdrovende en kostbare controles en behandelingen.

Directe registratie naast de koe
Diagnoses, behandelingen en (vervolg)protocollen kunnen direct en eenvoudig via smartphone worden geregistreerd terwijl men naast de koe staat. Doordat alle reproductie-informatie is samengevoegd in één systeem, zijn tijdrovende en foutgevoelige klussen zoals administratie op papier en in diverse systemen niet meer nodig. Als gevolg hiervan neemt de kans op fouten drastisch af en verhoogt de mate van naleving aanzienlijk. Bovendien verbetert het de arbeidsefficiëntie en -effectiviteit.

Analyse
Een slimme analysetool in Nedap Reproductiemanagement legt de relatie tussen geregistreerde diagnoses, (be)handelingen en sensor data vast. Op basis hiervan toont de analysemodule duidelijke rapporten over de effecten van vruchtbaarheidsprotocollen op diergedrag. Bovendien biedt hij waardevolle inzichten in de vruchtbaarheidsproblemen en reproductieprestaties van de veestapel.

Koeien gecontroleerd drachtig krijgen binnen een optimaal tijdsbestek
Met Nedap Reproductiemanagement kunnen melkveehouders hun koeien op een volledig gecontroleerde manier drachtig krijgen, binnen een – voor hen – optimaal tijdsbestek. Samen met een verbeterde arbeidsefficiëntie en een verhoogde mate van naleving, zorgt Nedap Reproductiemanagement voor een hogere winstgevendheid.

Geïntegreerd met Gezondheidsmonitoring en Koe Locatiebepaling
Nedap Reproductiemanagement is onderdeel van Nedap CowControl™ en daardoor geïntegreerd met Gezondheidsmonitoring en (optioneel) Koe Locatiebepaling.

Nedap Reproductiemanagement is de eerste applicatie die wordt aangeboden binnen het nieuwe cloudplatform van Nedap. De software module kan worden toegevoegd aan bestaande Nedap CowControl™ systemen en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 beschikbaar zijn.