Nedap heeft de opening aangekondigd van een Amerikaans verkoopkantoor in New York voor zijn retail-tak.

De opening maakt deel uit van een uitbreidingsplan op lange termijn dat is opgesteld om Nedap dichter bij haar Amerikaanse eindklanten en bij haar partnernetwerk te brengen. Dannie Klompsma is aangewezen als Area Director voor Noord-Amerika met als taak de Amerikaanse tak vorm te geven en uit te breiden.

Optimale ondersteuning en impact
De opening van dit kantoor is de eerste stap in de richting van een volledig Amerikaans hoofdkantoor voor de marktgroep Retail. Het hoofdkantoor zal later de afdelingen verkoop, engineering en marketing omvatten, alsmede een opleidingscentrum om lokale partners optimale ondersteuning aan te kunnen bieden.

“Het is voor Nedap van essentieel belang om dichter bij de markt en onze partners te zitten, om zo echt een verschil te kunnen maken in de Amerikaanse retailsector,” licht Dannie Klompsma toe. “Na een aantal jaren van voortdurende groei in Amerika, hebben we in 2013 besloten een logistiek centrum op te zetten in Boston, naast onze centra in Europa en Azië. Dit Amerikaanse kantoor is de volgende belangrijke mijlpaal in onze toetreding tot de Amerikaanse markt.”

Marktaanbod: diefstalpreventie en voorraadbeheer
Het portfolio van Nedap voor de Amerikaanse detailhandel omvat diefstalpreventie- en voorraadbeheeroplossingen. De oplossingen bieden retailers een optimale artikelbeschikbaarheid in de winkels aan en verminderen het verlies door klantendiefstal, interne fraude en administratieve fouten. Nedap ontwikkelt hard- en software voor elektronische artikelbeveiliging (EAS) op basis van RF- en RFID, RFID-gebaseerd voorraadbeheer, klantentelling en toegangscontrole. Alle oplossingen van Nedap kunnen op afstand worden beheerd en gemonitord. Deze functies geven retailers meer inzicht en controle op hoofdkantoorniveau.

www.nedap-retail.com