Nedap verwerft 3,7% van de uitstaande aandelen, of 247.915 aandelen, voor €44 per aandeel ter afdekking van verplichtingen uit hoofde van de Nedap (medewerker)participatieregelingen

Nedap heeft met succes een aandeleninkoop afgerond via een reverse accelerated bookbuild (rABB) offering aan enkele institutionele (gekwalificeerde) beleggers. In totaal zijn 247.915 aandelen aangeboden, wat 3,7% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De Finale Inkoopprijs bedraagt €44 per aandeel. Settlement van de ingekochte aandelen vindt plaats op 24 november 2017. Volgend op de afronding van de rABB kondigt Nedap hierbij een programma aan voor de inkoop van maximaal 86.731 eigen aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam.

Aansluitend op de gisteren aangekondigde aandeleninkoop bericht Nedap dat zij het rABB-proces met enkele geselecteerde gekwalificeerde beleggers met succes heeft afgerond. De Finale Inkoopprijs is vastgesteld op €44 per aandeel, ruim binnen de door de aandeelhouders op 6 april 2017 afgegeven machtiging. In totaal zijn in de transactie 247.915 aandelen ingekocht: 3,7% van het uitstaande aandelenkapitaal en ongeveer 37 dagen handelsvolume gebaseerd op het 30-daags gemiddelde. Settlement van de ingekochte aandelen vindt plaats op 24 november 2017. De ingekochte aandelen worden aangewend ter afdekking van de verplichtingen uit hoofde van Nedap (medewerker)participatieregelingen.

Volgend op de afronding van de rABB kondigt Nedap hierbij een programma aan voor de inkoop van maximaal 86.731 eigen aandelen door transacties op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam. Samen met de in de rABB ingekochte aandelen vertegenwoordigt dit in totaal maximaal 5% van het uitstaande aandelenkapitaal. Gebaseerd op de slotprijs van Nedap-aandelen op 21 november komt dit overeen met ongeveer €3,7mln. De aandelen die gedurende het inkoopprogramma worden ingekocht dienen eveneens ter afdekking van de verplichtingen uit hoofde van Nedap (medewerker)participatieregelingen.

Het aandelen inkoopprogramma start op 22 november 2017 en wordt naar verwachting afgerond op 22 december 2017, of eerder als het maximale totale aantal in te kopen aandelen is bereikt. Het aandeleninkoopprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de Verordening Marktmisbruik (EU) 596/2014 en de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1052 en binnen de geldende safe harbour parameters voor inkoopprogramma’s. In lijn met deze parameters vinden transacties alleen plaats binnen de grenzen van de door de aandeelhouders afgegeven machtiging en, in aanvulling daarop, voor een prijs per aandeel die niet hoger is dan het hoogste van (i) de prijs van de laatste onafhankelijke tot stand gekomen transactie of (ii) de hoogste huidige onafhankelijke biedprijs in het orderboek van Euronext Amsterdam. Daarnaast zal het totale aantal aandelen dat per handelsdag wordt ingekocht niet meer zijn dan 25% van het gemiddelde dagvolume van de
Nedap-aandelen op Euronext Amsterdam. Gedurende de inkoopperiode zal NIBC Bank N.V. haar activiteiten als Liquidity Provider in de aandelen Nedap N.V. opschorten.

Nedap zal wekelijks updates publiceren over de progressie van het aandeleninkoopprogramma. Deze zullen ook te vinden zijn op de website van Nedap onder de kop ‘Financiële persberichten’.

NIBC Bank N.V. acteerde als de Sole Lead Manager en Sole Bookrunner in de reverse Accelerated Bookbuild en fungeert als inkoopagent voor het aandeleninkoopprogramma op Euronext Amsterdam. Alle besluiten met betrekking tot de transacties onder het inkoopprogramma, inclusief het bepalen van het moment van iedere inkoop van aandelen, zullen onafhankelijk van Nedap worden genomen door NIBC Bank.

** Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Verordening Marktmisbruik **