Introductie Nedap Tochtdetectie met Sta-lig Monitoring

Nedap introduceert Tochtdetectie met Sta-lig Monitoring; een uitgebreide oplossing voor de melkveehouder om zijn gehele veestapel continu en automatisch te volgen op het gebied van tochtigheid, gezondheid en welzijn. De nieuwe functionaliteit Sta-lig Monitoring neemt een vijftal dagelijkse gedragsaspecten van een koe waar: sta-, lig- en looptijden, het aantal keren dat een dier opstaat en het aantal stappen dat een dier per dag zet. Een koe vertoont dagelijks hetzelfde patroon van gedrag en bewegingen. Sta-lig Monitoring biedt een representatieve afspiegeling van deze gedragspatronen. Afwijkingen in één van de gedragsaspecten laat zien dat er mogelijk iets aan de hand is met het betreffende dier. Het Nedap Tochtdetectie systeem met Sta-lig Monitoring detecteert 24 uur per dag, 7 dagen per week op grote afstand en informeert tijdig over tochtige dieren of dieren met mogelijke gezondheidsproblemen in de koppel. Dit stelt de veehouder in staat gemakkelijk betere vruchtbaarheidsresultaten te behalen en dieren die met mogelijke gezondheidsproblemen of –risico’s kampen vroegtijdig te controleren en/of te behandelen. Zo draagt het systeem bij aan belangrijke stappen naar een duurzaam melkveehouderij bedrijf, waarbij het aantal lactaties en de levensduur van dieren wordt verhoogd. Daarnaast behaalt en behoudt de veehouder optimale productie resultaten van ieder dier. Hoe groot de veestapel ook is. De nieuwe functionaliteit is een toevoeging aan het bekende Nedap Tochtdetectie systeem, dat voor dezelfde prijs aangeboden zal blijven worden.

Nedap Tochtdetectie met Sta-lig Monitoring
De ontwikkelingen rondom het automatisch volgen en monitoren van het individuele dier gaan steeds verder. Nedap zet zich in om, naast Tochtdetectie, steeds meer gedragsaspecten en signalen – die een indicatie geven van de gezondheid en welzijn van het individuele dier en die preventieve behandeling mogelijk maken – automatisch te detecteren. Met de noodzaak tot schaalvergroting en duurzaam produceren van bedrijven is dit automatisch monitoren van individuele dieren onontbeerlijk. Door te sturen op vruchtbaarheid, gezondheid en welzijn van het individuele dier kan de totale opbrengst van het veehouderij bedrijf wezenlijk worden verhoogd.

Dagelijks laat een koe een zelfde patroon van gedrag en bewegingen zien. Vanuit dit inzicht introduceert Nedap Sta-Lig Monitoring. Dit neemt een representatieve afspiegeling van dit dagelijkse gedragspatroon waar met een vijftal gedragsaspecten: De tijd dat een dier ligt, staat en loopt, het aantal keren dat een dier opstaat en het aantal stappen dat een dier per dag zet.

De gedragsaspecten binnen Sta-lig Monitoring zijn niet voor niets gekozen. Een koe voelt zich prettig en presteert het beste bij een dagelijkse herhaling van gedrag en gebeurtenissen. Een koe hoort zo’n 12 tot 14 uur per dag te liggen om te herkauwen, te rusten en te slapen, de klauwen te ontlasten en om een goede bloedsomloop in de uier mogelijk te maken voor een goede melkproductie. Het Nedap systeem geeft tijdig een attentie wanneer afwijkingen ontstaan in het lig gedrag en dus minder ligt, zodat nadelige gevolgen voorkomen kunnen worden. Daarnaast kan het zijn dat een koe dagelijks wel hetzelfde aantal uren ligt, maar minder vaak opstaat. Veel minder dan de gemiddelde 12 keer per dag opstaan van een dier is een teken dat er iets aan de hand kan zijn en nadere controle nodig is. Nadelige consequenties van te weinig opstaan, zoals te weinig vreten, worden hiermee voorkomen.

De tijd dat een koe stil staat is in de Sta-lig Monitoring functionaliteit meegenomen, omdat een dier in principe altijd bezig is. De tijd dat een dier staat en niets doet, moet relatief laag zijn. Is de tijd dat een dier staat verhoogt, dan geeft het systeem een melding zodat het dier en zijn omgeving gecontroleerd kan worden op mogelijke oorzaken van dit afwijkende gedrag. Tenslotte volgt Nedap Sta-lig Monitoring de tijd dat een dier loopt en het aantal stappen dat een dier per dag zet. Afwijkingen hierin kunnen ook een teken zijn van gezondheidsproblemen. Tijdige controle en behandeling, of een eventuele aanpassing in het diermanagement kunnen grote gevolgen voorkomen.

Sta-lig Monitoring wordt gecombineerd met de betrouwbare Tochtdetectie aangeboden via de Nedap Smarttag Poot. De prijs voor deze Smarttag blijft gelijk aan die van het al bestaande Tochtdetectie systeem. Nedap Tochtdetectie met Sta-lig Monitoring detecteert 24 uur per dag, 7 dagen in de week op lange afstand; tot 75 meter rondom de antenne binnen de stal, of zo’n 500 tot 1.000 meter rondom – afhankelijk van locale omstandigheden – met de Long Range antenne voor weidegang. Het biedt de melkveehouder meer grip op de productie resultaten van ieder dier uit zijn veestapel.

Nedap Tochtdetectie: compleet assortiment voor maatwerk oplossingen
Nedap biedt een compleet assortiment voor Tochtdetectie met geïntegreerde Gezondheid Monitoring. De Nedap Smarttag verzorgt een nauwkeurige Tochtdetectie met in de pootuitvoering Sta-lig Monitoring of Vreetmonitoring in de halsuitvoering. Zowel de Smarttag Hals als Poot zijn optioneel te combineren met identificatietechnologie voor herkenning in Managementtoepassingen (ISO). Data-uitwisseling vindt 24/7 plaats op grote afstand. Wat de behoeften ook zijn van de melkveehouder, of welke eisen ook gesteld worden door de aanwezige automatisering; Nedap biedt altijd de beste technologie voor een passende oplossing.

Nedap. Vital Element for Growth
Producenten van vlees en melk zien de vraag naar hun producten stijgen door een toenemende bevolking en welvaart. Daarbij worden eisen met betrekking tot kwaliteit en voedselveiligheid steeds zwaarder en stijgen de kosten voor grondstoffen, arbeid en energie. Met het oog op deze uitdagingen levert Nedap al 35 jaar díe technologische oplossingen, die een duurzame groei mogelijk maakt voor producenten in de veehouderij. Voeren, melken, separeren, sorteren en tochtdetectie; met stalautomatisering op basis van elektronische individuele dieridentificatie, worden individuele dierverzorging en monitoring van productie en conditie voor producenten in de veehouderij beheersbaar. Dit bespaart hen kostbare tijd en creëert rust en overzicht. De kosten gaan omlaag en de winst omhoog. Bovendien stelt het veehouders in staat op een veel diervriendelijkere wijze te produceren. Nedap. Vital element for growth.

nedap.com/livestockmanagement