Transitie leidt tot meer focus op toegevoegde waarde, structureel lagere kosten en grotere flexibiliteit.

Nedap besluit tot uitbesteding van productie- en logistieke activiteiten

In lijn met de strategie om zich te concentreren op activiteiten met hogere toegevoegde waarde gaat Nedap het grootste deel van zijn productie- en logistieke activiteiten uitbesteden en de eigen productiecapaciteit afbouwen.

De directie van Nedap is tot deze beslissing gekomen na een zorgvuldige strategische en financiële afweging van de verschillende opties. Hieruit is gebleken dat deze stap leidt tot meer flexibiliteit, inkoopvoordelen, verlaging van de productiekosten en een lager kapitaalbeslag. Om de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te garanderen, wordt de transitie gefaseerd doorgevoerd.

De markten waarin Nedap opereert zijn de afgelopen jaren steeds internationaler geworden. Daardoor zijn de commerciële mogelijkheden sterk toegenomen, maar neemt ook de concurrentie toe. Om succesvol te blijven, concentreert Nedap zijn energie en aandacht op de activiteiten waarmee de marktgroepen zich onderscheiden. Nedap kiest er dan ook voor om zich zo veel mogelijk te richten op het ontwikkelen en vermarkten van proposities waar markten mee in beweging worden gebracht. Hierbij zijn niet schaalgrootte maar wendbaarheid, snelheid en ondernemerschap bepalend voor het succes. Bij het produceren van componenten, het assembleren van producten, het inkopen van onderdelen en het verzorgen van logistiek wordt schaalgrootte steeds belangrijker om concurrerend te kunnen opereren. Daarom heeft Nedap besloten om meer gebruik te maken van de voordelen die gespecialiseerde productie- en logistieke bedrijven bieden en zijn eigen productieactiviteiten af te bouwen.

De uitvoering van dit besluit zal ruim twee jaar in beslag nemen. Productiebedrijf Inventi in Neede (een 100% dochter van Nedap) wordt gefaseerd afgebouwd en uiteindelijk gesloten. Ook de productie in Groenlo neemt in omvang af. De komende jaren gaan door de transitie naar verwachting circa 65 vaste arbeidsplaatsen verloren. Het exacte aantal hangt af van het aantal medewerkers dat binnen de onderneming herplaatst kan worden. De directie van Nedap heeft de vakbonden uitgenodigd voor overleg om te komen tot een sociaal plan. Met de ondernemingsraad heeft intensief overleg plaatsgevonden; het advies van de ondernemingsraad is in de besluitvorming meegenomen.

De transitie leidt tot éénmalige kosten in 2015 en 2016 van totaal 7 tot 10 miljoen euro. Deze zullen in twee jaar terugverdiend worden. Het betreft met name kosten van het sociaal plan, dubbele kosten tijdens de afbouw van activiteiten en waardevermindering van activa. Bovendien zijn de voorraden tijdens de transitieperiode mogelijk hoger dan normaal om de continuïteit van leveringen aan klanten te garanderen. De financiering van de transitie vindt plaats door reductie van werkkapitaal en door verkoop van materiële vaste activa. De bestaande bancaire financiering biedt voldoende ruimte om tijdelijke schommelingen in kasstromen op te vangen.

Voor nadere informatie:
Eric Urff
Financieel directeur
+31 544 47 11 11
www.nedap.com