Hogere opbrengsten Nedap in 2015

Door goede verkopen in de laatste weken van 2015 komen zowel de opbrengsten als het resultaat van Nedap over 2015 hoger uit dan in het persbericht van 12 november jl. werd voorzien.

De opbrengsten in 2015 liggen enkele procenten boven het niveau van het voorgaande boekjaar (€ 177,2 miljoen).

De winst voor belastingen en exclusief bijzondere lasten blijft naar verwachting ongeveer gelijk ten opzichte van 2014 (€12,4 miljoen).

Donderdag 11 februari (nabeurs) publiceert Nedap de jaarcijfers over 2015.

Voor nadere informatie:
Eric Urff
Financieel directeur
+31 544 47 11 11
www.nedap.com