Nedap ‘Lidstaat van herkomst’

Groenlo, 25 februari 2016

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is De N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” op grond van artikel 25a lid 2 van de Wet financieel toezicht gehouden om bekend te maken wat haar zogeheten lidstaat van herkomst is. Voor Nedap met statutaire zetel in Groenlo en notering aan Euronext Amsterdam is dat Nederland.