Nedap verwacht verdere groei van de opbrengsten.

Onderzoek naar herinrichting supply chain.

In de eerste maanden van 2015 liggen de opbrengsten van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” licht hoger dan in dezelfde periode van 2014. De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Library Solutions, Livestock Management, Security Management en dochterbedrijf Nsecure dragen bij aan deze groei. De marktgroepen Energy Systems, Light Controls en Retail zien hun opbrengsten in de eerste maanden van 2015 dalen ten opzichte van 2014.

Voor geheel 2015 wordt – onvoorziene omstandigheden daargelaten – een stijging van de opbrengsten ten opzichte van 2014 verwacht. Gezien het vroege tijdstip van dit bericht (vanwege de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 april 2015) en de relatief hoge toegevoegde waarde van de opbrengsten is het moeilijk om op dit moment een meer specifieke verwachting te geven over opbrengsten en resultaat in het 1e halfjaar 2015.

De financiële positie blijft solide met een solvabiliteit ruim boven de 40% en voldoende ruimte in de bestaande financieringsovereenkomsten.

Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze inkoop, productie en logistiek binnen Nedap meer toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Bekeken wordt welke strategische en financiële voordelen het (meer) uitbesteden van deze activiteiten bij derden kunnen bieden. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer de flexibilisering van kosten, mogelijke kostprijsvoordelen, het verlagen van de kapitaalintensiteit, financiële en operationele risico’s, alsmede de impact op de organisatie en haar medewerkers. Een aanpassing van de inkoop-, productie- en logistieke processen zou gepaard kunnen gaan met éénmalige kosten. Naar verwachting zal de besluitvorming over dit onderwerp voor de zomer zijn afgerond.

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals, waardoor er meer tijd voor zorg overblijft) heeft een sterke start van het jaar. De opbrengsten liggen duidelijk boven het niveau van 2014. Daarnaast gaat een fors aantal nieuwe klanten vanaf begin 2016 bijdragen aan de opbrengsten. De continue investeringen in de propositie en het proactief inspelen op nieuwe regelgeving betalen zich terug in een grote mate van klantloyaliteit en een vergroot marktaandeel.
Het onderdeel Pep® (gedigitaliseerde urenregistratie) profiteert van de positieve ontwikkelingen in de uitzendbranche in Nederland en draagt bij aan de groei van de opbrengsten van de marktgroep.

De marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en personen en voor draadloze parkeersystemen) ziet de opbrengsten in de eerste maanden eveneens groeien. De aantrekkende Europese economie lijkt een positief effect te hebben op het activiteitenniveau in deze markt.

Na het afbouwen van de projectactiviteiten in de afgelopen jaren heeft de marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) een heldere positie in de markt opgebouwd. Als technology provider stelt zij nu business partners in staat om wereldwijd RFID-systemen bij bibliotheken te implementeren. Na de omzetdaling van de afgelopen jaren is de marktgroep het jaar voortvarend begonnen en is de weg naar omzetgroei weer gevonden.

De opbrengsten van de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) liggen in de eerste maanden van 2015 onder het niveau van 2014. Een belangrijke oorzaak hiervan is een vertraging van de implementatie van een aantal grote projecten in Noord-Amerika,  waar de Luxon® oplossing trager uitrolt dan was voorzien. Veel inspanningen zijn gericht op het omzetten van de potentie van Luxon in concrete opdrachten, zowel in Noord-Amerika als in Europa.

De opbrengsten uit de verkoop van voedingen voor uv-verlichting liggen op het niveau van het voorafgaande jaar.

De opbrengsten van de marktgroep Livestock Management (automatisering van processen op basis van individuele dieridentificatie in de veehouderij, die de veehouder helpt zijn bedrijfsvoering te optimaliseren en het welzijn van zowel mens als dier te verhogen) liggen boven het niveau van 2014 in dezelfde periode. Zowel het varkenshouderij- als het melkveehouderijsegment dragen hieraan bij. De onzekerheid over melk- en voederprijzen beperkt de zichtbaarheid op groei in de komende jaren.

In de eerste maanden van dit jaar laat de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) een lichte krimp zien in een nog steeds zeer competitieve markt voor Electronic Article Surveillance. Retailers in Europa zijn – gedwongen door negatieve marktomstandigheden – zeer kritisch op investeringen in winkels. De marktgroep is bezig haar commerciële basis te versterken in Noord-Amerika en Azië. De marktverwachtingen voor Stock Management zijn onverminderd positief en de Nedap-oplossing blijft goed gepositioneerd.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) kent een zeer goede start van 2015. De opbrengsten liggen boven het niveau van de afgelopen jaren in dezelfde periode. De investeringen in het partnernetwerk en het AEOS-platform vertalen zich in groei van het marktaandeel. Bovendien lijkt het er op dat de Europese markt voor bouw- en installatieprojecten licht aantrekt.

Dochterbedrijf Nsecure* (innovatieve dienstverlening op het gebied van toegangscontrole, veiligheid en beveiliging) ziet haar opbrengsten in de eerste maanden stijgen ten opzichte van 2014. Het bedrijf heeft een gezonde portefeuille met projecten en de opbrengsten uit diensten nemen toe.

De marktgroep Energy Systems (autonome energiesystemen) kampt in de eerste maanden van dit jaar met een verdere verslechtering van de markt voor de PowerRouter (systeem voor het zelfstandig en effectief opwekken, opslaan, en verbruiken van elektriciteit). De daling van de opbrengsten sinds de zomer van 2014 is nog niet tot staan gebracht. Belangrijke factor daarbij is het afbouwen van voorraden door klanten (distributeurs en installateurs). Het aantal nieuwe installaties van PowerRouters bij consumenten ligt in lijn met 2014. De aanpassing van de organisatie van de marktgroep eind 2014 heeft de kostenbasis verlaagd en de wendbaarheid vergroot, waardoor snel kan worden ingespeeld op mogelijke nieuwe kansen. Het onderzoek naar de strategische opties voor Energy Systems richt zich vooral op mogelijkheden om via partnerships investeringen in technologie te delen en de commerciële basis in Duitsland verder te versterken.

De bovenstaande verwachtingen voor 2015 zijn gebaseerd op de, op het moment van schrijven van dit persbericht, bekende feiten.

Het financiële halfjaarbericht 2015 zal dinsdag 28 juli 2015 nabeurs worden gepubliceerd.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 2 april 2015 om 11.00 uur, in het NHOW Hotel (gebouw De Rotterdam), Wilhelminakade 137, 3072 AP Rotterdam.

*De activiteiten van Nedap op het gebied van beveiliging bestaan uit de marktgroep Security Management en het dochterbedrijf NSecure.

Voor nadere informatie:
G.J.M. Ezendam
Financieel directeur
+31 544 47 11 02
www.nedap.com
Download: Persbericht 31 maart 2015 in PDF