Nedap heeft in de periode 27 november 2017 tot en met 1 december 2017 7.600 aandelen ingekocht. De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van € 42,20 per aandeel, voor een totaalbedrag van € 320.749,93.

Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging afgegeven door de aandeelhouders op 6 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 22 november 2017. Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 12.696 aandelen, voor een totaalbedrag van € 537.893,43.

Meer informatie over het inkoopprogramma is beschikbaar op de website van Nedap.