Nedap heeft in de periode 4 december 2017 tot en met 8 december 2017 6.033 aandelen ingekocht. De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van € 41,95 per aandeel, voor een totaalbedrag van € 253.057,60.

Als gevolg van afrondingsfouten zijn de aandelen ingekocht in de periode van 22 november 2017 tot en met 24 november 2017 met een gemiddelde prijs van € 42,60 per aandeel en een totaalbedrag van € 217.075,92 in tegenstelling tot respectievelijk € 42,61 en € 217.143,50, zoals aangegeven in het persbericht van 27 november  2017.

De aandelen ingekocht in de periode van 27 november tot en met 1 december met een gemiddelde prijs van € 42,19 per aandeel en een totaalbedrag van € 320.624,66 in tegenstelling tot respectievelijk € 42,20 en € 320.749,93, zoals aangegeven in het persbericht van 4  december  2017.

Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging afgegeven door de aandeelhouders op 6 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 22  november 2017. Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 18.729 aandelen, voor een totaalbedrag van € 790.758,18.