Na een uitgebreid selectietraject heeft Zorggroep Groningen gekozen voor ONS van Nedap healthcare.

Zorggroep Groningen gaat werken met een Elektronisch Cliëntendossier (ECD). De zorgorganisatie was op zoek naar een digitaal systeem dat naast het elektronisch vastleggen van cliëntgegevens met name de zorgprocessen goed ondersteunt. Zorggroep Groningen gaat het ECD inzetten als overkoepelend zorginformatiesysteem binnen de organisatie. Na een uitgebreid selectietraject heeft Zorggroep Groningen gekozen voor ONS van Nedap healthcare. Het systeem vervangt hiermee de huidige software en papieren cliëntdossiers.
Maandag 16 maart vond de ondertekening plaats van de overeenkomst tussen Zorggroep Groningen en Nedap voor de aanschaf van dit Elektronisch Cliëntendossier.

‘Met de keuze voor een ECD wil Zorggroep Groningen een kwaliteitsslag maken. Het ECD bevordert de interactie en informatiestroom waarin de cliënt centraal staat,’ aldus Margriet Hommes, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen. ‘Toegang tot het zorgplan, de planning en dossierrapportages en onderlinge communicatie via een cliëntportaal zijn van groot belang geweest bij de keuze van Zorggroep Groningen voor het Elektronisch Cliëntendossier van Nedap. Daarnaast biedt Nedap een zorgportaal Carenzorgt. In dit portaal kunnen cliënten aangeven welke informatie zij willen delen met familie en de zorgorganisatie. Carenzorgt is getest door familieleden van cliënten van Zorggroep Groningen. Zij waren enthousiast over de mogelijkheden, transparantie en eenvoud.’

Keuze voor Nedap
Voordat de keuze werd gemaakt voor de ECD systemen van Nedap heeft een gedegen selectietraject plaatsgevonden. Zorggroep Groningen heeft onder meer gekeken naar de veiligheid van het systeem, het gebruiksgemak en de ondersteuning op het gebied van methodisch werken. Daarnaast is er gekeken naar de ontwikkeling van het medisch dossier binnen het ECD en het kennisdelen binnen de teams voor de verschillende zorg- en behandeldisciplines. Hieruit kwam ONS met Carenzorgt van Nedap als beste naar voren.

Invoering in fases
Het ECD wordt gefaseerd ingevoerd. De voorbereiding, inrichting en implementatie van het administratieve zorgdeel van het ECD is gestart. Bij de implementatie wordt Zorggroep Groningen ondersteund door Infozorg. Vanaf juni dit jaar zal de administratie, registratie en facturatie via het ECD verlopen. Waarna vervolgens alle onderdelen vanuit de zorgdisciplines overgaan naar het ECD. In de fase daarna zullen ook de cliënten en hun familie toegang krijgen tot het zorggedeelte van het ECD. Zij kunnen bijvoorbeeld hun agenda raadplegen, vragen stellen en opmerkingen maken over het dossier. De inrichting van het zorgportaal zal in nauw overleg met cliënten en hun familie gebeuren.

Zorggroep Groningen
Zorggroep Groningen organiseert wonen, zorg, welzijn en behandeling met name voor ouderen in de stad en provincie Groningen. Wij zijn gespecialiseerd in complexe zorg, zoals Parkinson en geriatrische revalidatie. Locaties van Zorggroep Groningen zijn Maartenshof in Groningen, Westerhave in Wildervank, A.G. Wildervanck in Veendam en Innersdijk en Bloemhof in Ten Boer. Tevens heeft Zorggroep Groningen een eigen Expertise Behandelcentrum met 5 vestigingen in de provincie Groningen.

www.nedap-healthcare.com