Tijdens de vandaag online gehouden Algemene vergadering van Nedap N.V. hebben de aandeelhouders ingestemd met alle agendapunten die ter stemming zijn voorgelegd. Voor meer informatie over de uitgebrachte stemmen https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen.

De aandeelhouders hebben een positief stemadvies uitgebracht ten aanzien van het remuneratieverslag 2020.
Ook is de jaarrekening 2020 vastgesteld en is er decharge verleend aan de leden van de directie en aan de leden van de raad van commissarissen. Verder gaan de aandeelhouders akkoord met het nieuw remuneratiebeleid voor de directie en het nieuw remuneratiebeleid voor de raad van commissarissen. Voorts hebben de aandeelhouders ingestemd met de herbenoeming van de heer Prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen, als commissaris voor een periode van 2 jaar. Verder hebben de aandeelhouders ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging en het verlenen van de volmacht voor de realisatie daarvan. Tot slot is de directie wederom aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht) van gewone aandelen Nedap.

De aandeelhouders zijn in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan de vergadering vragen te stellen. Deze zijn individueel of thematisch behandeld tijdens de vergadering. Ook zijn de aandeelhouders tijdens de vergadering in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De antwoorden op de vooraf gestelde vragen kunt u terugvinden op https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen.
De tijdens de online vergadering behandelde vragen zullen worden verwerkt in de notulen van de jaarvergadering die uiterlijk 3 maanden na de jaarvergadering zullen worden gepubliceerd.

Lees hier het volledige persbericht: Persbericht – Nedap AV – 8 april 2021