Nederland, Groenlo, 25 juni 2020, 19:00 uur

Tijdens de online gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van Nedap N.V. hebben de aandeelhouders ingestemd met alle agendapunten die ter stemming zijn voorgelegd. Voor meer informatie over de uitgebrachte stemmen klik hier.

De aandeelhouders hebben een positief stemadvies uitgebracht ten aanzien van het bezoldigingsverslag 2019.

Ook is de jaarrekening 2019 vastgesteld. Verder gaan de aandeelhouders akkoord met het verlengen van het huidige bezoldigingsbeleid tot aan de jaarvergadering van 2021. Voorts hebben de aandeelhouders ingestemd met de herbenoeming van de heer G.F. Kolff, als commissaris voor een periode van 2 jaar. Tot slot is de directie wederom aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht) van gewone aandelen Nedap.

Na afloop van de jaarvergadering is mevrouw D. van der Sluijs aangetreden als statutair directeur en CFO van Nedap N.V.

De aandeelhouders zijn in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan de vergadering vragen te stellen. Deze zijn individueel of thematisch behandeld tijdens de vergadering. Het antwoord op de gestelde vragen kunt u hier terugvinden. De tijdens de online vergadering behandelde vervolgvragen zullen worden verwerkt in de notulen van de jaarvergadering die uiterlijk 3 maanden na de jaarvergadering zullen worden gepubliceerd.

Lees hier het volledige persbericht: Persbericht_AVA_25 juni 2020