De directie deelt mede dat in de op 4 april 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2018 is vastgesteld.

Het dividend over het boekjaar 2018 bedraagt € 2,50 per aandeel van nominaal € 0,10.

Aandeelhouders zullen het dividend in contanten ontvangen na inhouding van 15% dividendbelasting, door tussenkomst van de bank of commissionair waar hun aandelen zich op 9 april 2019 nabeurs in administratie bevonden. De ex dividenddatum is 8 april 2019.

Het dividend zal op 15 april 2019 betaalbaar worden gesteld.

Hoofdbetaalkantoor is ABN AMRO Bank N.V.

De directie