De raad van commissarissen van Nedap en Eric Urff hebben in goed onderling overleg besloten dat Eric de organisatie zal verlaten. Na bijna vijf jaar werkzaam geweest te zijn voor Nedap wenst Eric een nieuwe stap in zijn carrière te maken.

Eric zal tot uiterlijk eind 2019 bij Nedap werkzaam zijn. Dit geeft de Raad van Commissarissen voldoende tijd om een geschikte opvolger te vinden. Tevens biedt dit ruimte voor een ordentelijke overdracht van werkzaamheden.

De afgelopen jaren heeft Nedap zich positief ontwikkeld. De supply chain is opnieuw ingericht, er is meer focus aangebracht in de activiteiten, de balans is verstevigd en de financiële resultaten ontwikkelen zich positief. Dat maakt dat dit een goed moment is voor Eric om het stokje over te dragen aan een opvolger.

De raad van commissarissen is Eric erkentelijk voor zijn bijdrage de afgelopen jaren en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.

Persbericht-Wijziging-Directie