Omzetstijging van 12%, operationele marge 11,8%

Kernpunten

  • De omzet in het eerste halfjaar 2022 steeg met 12% naar € 112,4 miljoen (H1 2021: € 100,7 miljoen).
  • Vrijwel alle marktgroepen droegen bij aan de omzetgroei.
  • De recurring revenue steeg met 21% en bedraagt 30% van de totale omzet.
  • Het bedrijfsresultaat nam toe tot € 13,3 miljoen (H1 2021: € 12,3 miljoen). De operationele marge kwam uit op 11,8% (H1 2021: 12,2%).
  • Nedap blijft investeren in groei, onder meer door succesvolle werving van nieuw talent.

Ruben Wegman, CEO van Nedap: “De vraag naar onze oplossingen blijft toenemen. De omzetgroei die we hebben gerealiseerd, bevestigt de robuustheid van onze portfolio. Niettemin speelt de schaarste aan componenten ons parten en kunnen we niet altijd voldoen aan de toegenomen vraag van onze klanten. De nauwe samenwerking met klanten en leveranciers is essentieel om de impact van de verstoringen in de supply chain zo veel mogelijk te mitigeren. Tegelijkertijd blijven we investeren in groei in lijn met onze ambities zoals geformuleerd in ons strategisch plan ‘Step Up!’. We slagen er goed in om talent aan te trekken én te behouden. Voor de tweede helft van het jaar voorzien we dat de onzekerheid in de supply chain aanhoudt. We bevestigen onze verwachting van een groei van de omzet voor het jaar 2022.”

Lees het volledige persbericht hier: Persbericht – Halfjaarcijfers 2022 Nedap N.V