Het aandeel Nedap

Nedap is genoteerd aan Euronext in Amsterdam sinds 1947, waar de aandelen handelen onder het symbool NEDAP en met ISIN code NL0000371243. Nedap is opgenomen in de small cap index. Alle uitgegeven aandelen van Nedap zijn gewone aandelen met een nominale waarde van €0,10. Op 31 december 2019 waren er in totaal 6.692.920 aandelen geplaatst.

Bezoek de Euronext website voor een interactieve grafiek en meer details over het Nedap aandeel.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Nedap vloeit voort uit de strategie en het langetermijnbeleid. Hierin wordt een zorgvuldige afweging gemaakt welk deel van de winst nodig wordt geacht voor investeringen in rendabele groei en de gewenste financieringsstructuur. Het resterende bedrag wordt in zijn geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Op dit moment is het niet mogelijk de duur en de effecten van de COVID-19 crisis in te schatten. Om in deze uitdagende en volatiele omstandigheden de continuïteit van de onderneming te borgen is toegang tot voldoende liquide middelen essentieel. Daarom heeft de directie en de raad van commissarissen van Nedap N.V. besloten om haar oorspronkelijke besluit ten aanzien van de bestemming van de winst over het boekjaar 2019 en daarmee het uit te keren dividend in te trekken. Wanneer gedurende het jaar meer zicht is op de ontwikkelingen van de onderneming en indien de financiële resultaten dit toelaten, wordt een interim-dividend overwogen. Een en ander zoals gecommuniceerd in de trading update van 2 april 2020.

Relevante data met betrekking tot het dividend (betalingen) zijn opgenomen in de financiële kalender.

Substantiële deelnemingen

In het kader van de meldingen inzake zeggenschap- en kapitaalbelang dienen belangen van 3% of meer in het geplaatste kapitaal te worden gemeld aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In onderstaande tabel zijn de meldingen bij AFM tot 28-8-2020 opgenomen.

ShareholderStake in Nedap
Cross Options Beheer B.V.14.61%
Teslin Participaties Coöperatief U.A.10.19%
Kempen Capital Management N.V.10.00%
NN Group N.V.9.97%
ASR Nederland N.V.8.20%
Decico B.V.5.01%
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap"4.14%
Add Value Fund N.V.3.36%

Liquidity providers

Kepler Cheuvreux treedt sinds 1 maart 2020 op als liquidity provider voor de onderneming.

Analisten

Nedap wordt gevolgd door een aantal analisten die hieronder worden genoemd. Het is mogelijk dat de lijst niet volledig is en aan wijzigingen onderhevig is. Houd er rekening mee dat de meningen, schattingen, prognoses en aanbevelingen van deze analisten alleen van hen afkomstig zijn en geen meningen, prognoses of voorspellingen van Nedap of het management van Nedap vertegenwoordigen.

Analisten die Nedap actief volgen:

Berenberg – Trion Reid
Kepler – Matthijs van Leijenhorst

EuropeanRisingTechLabel_small
Nedap is geselecteerd om deel uit te maken van het Europese Rising Tech label tot de volgende herziening in juni 2020. Dit label is een erkenning voor de meest performante en emblematisch groeiende KMO’s die genoteerd zijn op de markten van Euronext.

Contact

Investor Relations

Investor Relations

0544 471 111
ir@nedap.com