Jaarvergaderingen

De jaarvergadering wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.

Ook aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Jaarvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering.

Vergaderingen

Op dit moment heerst er een pandemie door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze situatie wordt door de overheid en Nedap nauwlettend in de gaten gehouden.

Update per 14 mei: De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal virtueel gehouden worden op donderdag 25 juni 2020 om 11:00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. In het kader van de COVID-19 maatregelen getroffen door de Nederlandse overheid en de maatregelen die Nedap N.V. zelf heeft getroffen om de gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers en aandeelhouders te waarborgen, attenderen wij onze aandeelhouders erop dat de vergadering virtueel wordt gehouden en aandeelhouders de algemene vergadering niet fysiek kunnen bijwonen.

Oproeping
Conform onze statuten is er een oproeping tot de jaarvergadering gepubliceerd op deze website.

Vergaderstukken
Alle vergaderstukken zijn hieronder te downloaden.

De algemene vergadering voor aandeelhouders 2019 is gehouden op donderdag 4 april om 11:00 uur in de A’DAM toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam.

Conceptnotulen AVA 4 april 2019
Aandeelhouders worden tot 4 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptnotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2019. Daarna worden de notulen vastgesteld op de wijze zoals in de statuten bepaald.

Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:

De algemene vergadering van aandeelhouders 2018 is gehouden op 5 april om 11:00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, Rotterdam

Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:

Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering van 2016 en 2017 hieronder:

Notulen AVA 2017
{"_wpml_word_count":["{\"total\":0,\"to_translate\":{\"nl\":10,\"en\":10}}"],"_alp_processed":["1554289898"],"_wp_page_template":["template-centered.php"],"_yoast_wpseo_content_score":["30"],"_flex_block":["field_5cb88aba518b6"],"_wpml_media_duplicate":["1"],"_wpml_media_featured":["1"],"header_image":["117"],"_header_image":["field_5c4746dcfd900"],"flex_block_0_type":["--full-width"],"flex_block_0_background_color":[""],"flex_block_0_button":[""],"flex_block_0_button_type":["button--orange"],"_edit_lock":["1582713016:6"],"_edit_last":["6"],"_primary_image":["field_5c6fbeef6f2db"],"_flex_block_0_type":["field_5cb88aba5a411"],"_flex_block_0_background_color":["field_5cb88aba5a21a"],"_flex_block_0_text":["field_5cb88aba5a28c"],"_flex_block_0_button":["field_5cb88aba5a2df"],"_flex_block_0_button_type":["field_5cb88aba5a39d"],"flex_block_1_button":[""],"flex_block_0_text_hero_image_text":[""],"flex_block_0_button_hero_image_text":[""],"flex_block_5_text":[""],"flex_block_5_button":[""],"flex_block_2_large_title":[""],"flex_block_2_text":[""],"flex_block_2_tab_0_button":[""],"flex_block_2_tab_1_button":[""],"flex_block_2_tab_2_button":[""],"flex_block_2_tab_3_button":[""],"flex_block_3_text_top":[""],"flex_block_3_text":[""],"flex_block_3_button":[""],"flex_block_9_title":[""],"flex_block_9_events_0_title":[""],"flex_block_9_events_0_text":[""],"flex_block_4_button":[""],"flex_block_6_cta_0_button":[""],"flex_block_6_cta_1_button":[""],"flex_block_2_tab_4_button":[""],"flex_block_2_tab_5_button":[""],"flex_block_2_tab_6_button":[""],"flex_block_2_button":[""],"flex_block_6_button":[""],"flex_block_0_title":[""],"flex_block_1_large_title":[""],"flex_block_2_text_top":[""],"flex_block_8_cta_0_button":[""],"flex_block_8_cta_1_button":[""],"_last_translation_edit_mode":["native-editor"],"flex_block_4_text":[""],"flex_block_8_button":[""],"flex_block_1_card_0_title":[""],"flex_block_1_card_0_excerpt":[""],"flex_block_1_card_0_link":[""],"flex_block_1_card_1_title":[""],"flex_block_1_card_1_excerpt":[""],"flex_block_1_card_1_link":[""],"flex_block_1_card_2_title":[""],"flex_block_1_card_2_excerpt":[""],"flex_block_1_card_3_title":[""],"flex_block_1_card_3_excerpt":[""],"flex_block_1_card_3_link":[""],"flex_block_2_card_0_title":[""],"flex_block_2_card_0_excerpt":[""],"flex_block_2_card_0_link":[""],"flex_block_2_card_1_title":[""],"flex_block_2_card_1_excerpt":[""],"flex_block_2_card_1_link":[""],"flex_block_3_card_0_title":[""],"flex_block_3_card_0_excerpt":[""],"flex_block_3_card_0_link":[""],"flex_block_3_card_1_title":[""],"flex_block_3_card_1_excerpt":[""],"flex_block_3_card_1_link":[""],"flex_block_3_card_2_title":[""],"flex_block_3_card_2_excerpt":[""],"flex_block_3_card_2_link":[""],"flex_block_3_card_3_title":[""],"flex_block_3_card_3_excerpt":[""],"flex_block_3_card_3_link":[""],"flex_block_3_card_4_title":[""],"flex_block_3_card_4_excerpt":[""],"flex_block_3_card_4_link":[""],"flex_block_3_card_5_title":[""],"flex_block_3_card_5_excerpt":[""],"flex_block_3_card_5_link":[""],"flex_block_3_card_6_title":[""],"flex_block_3_card_6_excerpt":[""],"flex_block_3_card_6_link":[""],"flex_block_3_card_7_title":[""],"flex_block_3_card_7_excerpt":[""],"flex_block_3_card_7_link":[""],"flex_block_4_name":[""],"flex_block_4_function":[""],"flex_block_4_large_title":[""],"flex_block_4_tab_0_button":[""],"flex_block_4_tab_1_button":[""],"flex_block_4_tab_2_button":[""],"flex_block_4_tab_3_button":[""],"flex_block_4_tab_4_button":[""],"flex_block_4_tab_5_button":[""],"flex_block_4_tab_6_button":[""],"flex_block_7_title":[""],"flex_block_7_text":[""],"flex_block_7_button":[""],"flex_block_6_column_1_title":[""],"flex_block_6_column_1_text":[""],"flex_block_6_column_2_title":[""],"flex_block_6_column_2_text":[""],"flex_block_6_column_3_title":[""],"flex_block_6_column_3_text":[""],"flex_block_8_title":[""],"flex_block_8_content":[""],"flex_block_9_content_left":[""],"flex_block_9_text_top":[""],"flex_block_9_text":[""],"flex_block_9_button":[""],"flex_block_10_cta_0_button":[""],"flex_block_10_cta_1_button":[""],"flex_block_1_column_1_title":[""],"flex_block_1_column_1_text":[""],"flex_block_1_column_2_title":[""],"flex_block_1_column_2_text":[""],"flex_block_1_column_3_title":[""],"flex_block_1_column_3_text":[""],"flex_block_3_cta_0_button":[""],"flex_block_3_cta_1_button":[""],"flex_block_1_text":[""],"flex_block_0_text_align_hero_image_text":[""],"flex_block_0_overlay_hero_image_text":[""],"flex_block_0_image_hero_image_text":[""],"transparent_header":["0"],"_top_nav_excluded":[""],"_cms_nav_minihome":[""],"_transparent_header":["field_5ca5a3d1748ac"],"flex_block_3_type_items":[""],"flex_block_4_type_items":[""],"flex_block_3_title_items":[""],"flex_block_2_title_items":[""],"flex_block_2_type_items":[""],"flex_block_4_title_items":[""],"flex_block_0_type_items":[""],"flex_block_6_column_1_items":[""],"flex_block_6_column_2_items":[""],"flex_block_6_column_3_items":[""],"flex_block_5_type_items":[""],"flex_block_1_column_1_items":[""],"flex_block_1_column_2_items":[""],"flex_block_1_column_3_items":[""],"flex_block_1_card_2_link":[""],"flex_block_2_tab_0_title_tab":[""],"flex_block_2_tab_0_text_tab":[""],"flex_block_2_tab_1_title_tab":[""],"flex_block_2_tab_1_text_tab":[""],"flex_block_2_tab_2_title_tab":[""],"flex_block_2_tab_2_text_tab":[""],"flex_block_2_tab_3_title_tab":[""],"flex_block_2_tab_3_text_tab":[""],"flex_block_2_tab_4_title_tab":[""],"flex_block_2_tab_4_text_tab":[""],"flex_block_2_tab_5_title_tab":[""],"flex_block_2_tab_5_text_tab":[""],"flex_block_2_tab_6_title_tab":[""],"flex_block_2_tab_6_text_tab":[""],"flex_block_4_tab_0_title_tab":[""],"flex_block_4_tab_0_text_tab":[""],"flex_block_4_tab_1_title_tab":[""],"flex_block_4_tab_1_text_tab":[""],"flex_block_4_tab_2_title_tab":[""],"flex_block_4_tab_2_text_tab":[""],"flex_block_4_tab_3_title_tab":[""],"flex_block_4_tab_3_text_tab":[""],"flex_block_4_tab_4_title_tab":[""],"flex_block_4_tab_4_text_tab":[""],"flex_block_4_tab_5_title_tab":[""],"flex_block_4_tab_5_text_tab":[""],"flex_block_4_tab_6_title_tab":[""],"flex_block_4_tab_6_text_tab":[""],"flex_block_9_column_widths":[""],"flex_block_9_column_layout":[""],"flex_block_9_image_slider":[""],"flex_block_9_button_type":[""],"flex_block":["a:3:{i:0;s:22:\"1_column_text_centered\";i:1;s:4:\"tabs\";i:2;s:19:\"contact_person_card\";}"],"_flex_block_1_tab_0_title_tab":["field_5cb88acf9445b"],"_flex_block_1_tab_0_text_tab":["field_5cb88acf944d4"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_0_item_tab":["field_5cb88acf94547"],"_flex_block_1_tab_1_title_tab":["field_5cb88acf9445b"],"_flex_block_1_tab_1_text_tab":["field_5cb88acf944d4"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item":["field_5cb88ad00030e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item":["field_5cb88ad000388"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item":["field_5cb88ad0003fb"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item":["field_5cb88ad00046e"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab":["field_5cb88acf94547"],"_flex_block_1_tab":["field_5cb88acf6a431"],"_flex_block_1_title":["field_5cb88ad0dad49"],"_flex_block_2_contact_person_employee":["field_5cb88acf14810"],"_flex_block_2_title":["field_5cb88acf3376d"],"flex_block_0_text":["De algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.\r\n\r\nOok aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.\r\n\r\nAlgemene aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering."],"flex_block_1_title":["Vergaderingen"],"flex_block_2_title":["Contact"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item":["{\"_wpml_word_count\":[\"{\"total\":0,\"to_translate\":{\"nl\":10,\"en\":10}}\"],\"_alp_processed\":[\"1554289898\"],\"_wp_page_template\":[\"template-centered.php\"],\"_yoast_wpseo_content_score\":[\"30\"],\"_flex_block\":[\"field_5cb88aba518b6\"],\"_wpml_media_duplicate\":[\"1\"],\"_wpml_media_featured\":[\"1\"],\"header_image\":[\"117\"],\"_header_image\":[\"field_5c4746dcfd900\"],\"flex_block_0_type\":[\"--full-width\"],\"flex_block_0_background_color\":[\"\"],\"flex_block_0_button\":[\"\"],\"flex_block_0_button_type\":[\"button--orange\"],\"_edit_lock\":[\"1582712465:6\"],\"_edit_last\":[\"6\"],\"_primary_image\":[\"field_5c6fbeef6f2db\"],\"_flex_block_0_type\":[\"field_5cb88aba5a411\"],\"_flex_block_0_background_color\":[\"field_5cb88aba5a21a\"],\"_flex_block_0_text\":[\"field_5cb88aba5a28c\"],\"_flex_block_0_button\":[\"field_5cb88aba5a2df\"],\"_flex_block_0_button_type\":[\"field_5cb88aba5a39d\"],\"flex_block_1_button\":[\"\"],\"flex_block_0_text_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_button_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_5_text\":[\"\"],\"flex_block_5_button\":[\"\"],\"flex_block_2_large_title\":[\"\"],\"flex_block_2_text\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_button\":[\"\"],\"flex_block_3_text_top\":[\"\"],\"flex_block_3_text\":[\"\"],\"flex_block_3_button\":[\"\"],\"flex_block_9_title\":[\"\"],\"flex_block_9_events_0_title\":[\"\"],\"flex_block_9_events_0_text\":[\"\"],\"flex_block_4_button\":[\"\"],\"flex_block_6_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_6_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_button\":[\"\"],\"flex_block_2_button\":[\"\"],\"flex_block_6_button\":[\"\"],\"flex_block_0_title\":[\"\"],\"flex_block_1_large_title\":[\"\"],\"flex_block_2_text_top\":[\"\"],\"flex_block_8_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_8_cta_1_button\":[\"\"],\"_last_translation_edit_mode\":[\"native-editor\"],\"flex_block_4_text\":[\"\"],\"flex_block_8_button\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_link\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_link\":[\"\"],\"flex_block_4_name\":[\"\"],\"flex_block_4_function\":[\"\"],\"flex_block_4_large_title\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_button\":[\"\"],\"flex_block_7_title\":[\"\"],\"flex_block_7_text\":[\"\"],\"flex_block_7_button\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_text\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_text\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_text\":[\"\"],\"flex_block_8_title\":[\"\"],\"flex_block_8_content\":[\"\"],\"flex_block_9_content_left\":[\"\"],\"flex_block_9_text_top\":[\"\"],\"flex_block_9_text\":[\"\"],\"flex_block_9_button\":[\"\"],\"flex_block_10_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_10_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_text\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_text\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_text\":[\"\"],\"flex_block_3_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_3_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_1_text\":[\"\"],\"flex_block_0_text_align_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_overlay_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_image_hero_image_text\":[\"\"],\"transparent_header\":[\"0\"],\"_top_nav_excluded\":[\"\"],\"_cms_nav_minihome\":[\"\"],\"_transparent_header\":[\"field_5ca5a3d1748ac\"],\"flex_block_3_type_items\":[\"\"],\"flex_block_4_type_items\":[\"\"],\"flex_block_3_title_items\":[\"\"],\"flex_block_2_title_items\":[\"\"],\"flex_block_2_type_items\":[\"\"],\"flex_block_4_title_items\":[\"\"],\"flex_block_0_type_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_items\":[\"\"],\"flex_block_5_type_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_items\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_link\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_9_column_widths\":[\"\"],\"flex_block_9_column_layout\":[\"\"],\"flex_block_9_image_slider\":[\"\"],\"flex_block_9_button_type\":[\"\"],\"flex_block\":[\"a:3:{i:0;s:22:\"1_column_text_centered\";i:1;s:4:\"tabs\";i:2;s:19:\"contact_person_card\";}\"],\"_flex_block_1_tab_0_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_0_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab\":[\"field_5cb88acf94547\"],\"_flex_block_1_tab_1_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_1_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab\":[\"field_5cb88acf94547\"],\"_flex_block_1_tab\":[\"field_5cb88acf6a431\"],\"_flex_block_1_title\":[\"field_5cb88ad0dad49\"],\"_flex_block_2_contact_person_employee\":[\"field_5cb88acf14810\"],\"_flex_block_2_title\":[\"field_5cb88acf3376d\"],\"flex_block_0_text\":[\"De algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.rnrnOok aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.rnrnAlgemene aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering.\"],\"flex_block_1_title\":[\"Vergaderingen\"],\"flex_block_2_title\":[\"Contact\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_text_tab\":[\"De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 9 april 2020 om 11.00 uur in Hotel nhow Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam. Klik hier<\/a> voor een routebeschrijving.rnrnOproepingrn<\/strong>Conform onze statuten is een oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gepubliceerd op de website.rnrnVergaderstukkenrn<\/strong>Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting, het jaarverslag over 2019 en het volmachtformulier hieronder downloaden.\"],\"flex_block_1_tab_1_title_tab\":[\"2019\"],\"flex_block_1_tab_1_text_tab\":[\"De algemene vergadering voor aandeelhouders 2019 is gehouden op donderdag 4 april om 11:00 uur in de A'DAM toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam.rnrnConceptnotulen AVA 4 april 2019<\/strong>rnAandeelhouders worden tot 4 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptnotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2019. Daarna worden de notulen vastgesteld op de wijze zoals in de statuten bepaald.rnrnDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Conceptnotulen AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/conceptnotulen-ava-2019-definitief-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab\":[\"10\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"Engels\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Presentatie aandeelhoudersvergadering 2019 (alleen beschikbaar in het Engels)\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:103:\"https:\/\/nedap.com\/report\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2019\/ava-2019-v1-1-public\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/oproeping-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/agenda-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2018\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:63:\"https:\/\/nedap.com\/report\/annual-report-2018\/jaarverslag-2018-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item\":[\"Statutenwijziging 05-04-2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:48:\"https:\/\/nedap.com\/statuten-nedap-n-v-05-04-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item\":[\"dlt-tweeluik statutenwijziging\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/dlt-tweeluik-nedap-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item\":[\"Volmacht- en stemformulier AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/volmacht-en-stemformulier-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item\":[\"Betaalbaarstelling dividend\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/betaalbaarstellingsaankondiging-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item\":[\"Stemresultaten AVA 4 april 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:42:\"https:\/\/nedap.com\/stemresultaten-ava-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_title_tab\":[\"2018\"],\"flex_block_1_tab_2_text_tab\":[\"De algemene vergadering van aandeelhouders 2018 is gehouden op 5 april om 11:00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, RotterdamrnrnDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Presentatie AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:75:\"https:\/\/nedap.com\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2018\/\";s:6:\"target\";s:6:\"_blank\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Stemresultaten AVA 5 april 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/stemresultaten-ava-5-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Notulen AVA 5 april 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:44:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/notulen-ava-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/agenda-ava-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2017\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/jaarverslag-2017-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/oproeping-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item\":[\"Betaalbaarstellingsaankondiging\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/betaalbaarstellingsaankondiging\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab\":[\"7\"],\"flex_block_0_button_second\":[\"\"],\"_flex_block_0_button_second\":[\"field_5d935dd960b40\"],\"_flex_block_0_button_type_second\":[\"field_5d935ddf60b41\"],\"flex_block_1_tab_0_title_tab\":[\"2020\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"_flex_block_1_tab_2_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_2_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab\":[\"4\"],\"flex_block_0_button_type_second\":[\"button--orange\"],\"flex_block_1_tab_3_title_tab\":[\"Archief\"],\"_flex_block_1_tab_3_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"flex_block_1_tab_3_text_tab\":[\"Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering van 2016 en 2017 hieronder:\"],\"_flex_block_1_tab_3_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab\":[\"4\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_oproeping-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_agenda-ava-2020-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Volmachtformulier AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:47:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_volmachtformulier-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2019\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:70:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/report\/jaarverslag-2019\/nedap-jaarverslag-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"{\"_wpml_word_count\":[\"{\"total\":0,\"to_translate\":{\"nl\":10,\"en\":10}}\"],\"_alp_processed\":[\"1554289898\"],\"_wp_page_template\":[\"template-centered.php\"],\"_yoast_wpseo_content_score\":[\"30\"],\"_flex_block\":[\"field_5cb88aba518b6\"],\"_wpml_media_duplicate\":[\"1\"],\"_wpml_media_featured\":[\"1\"],\"header_image\":[\"117\"],\"_header_image\":[\"field_5c4746dcfd900\"],\"flex_block_0_type\":[\"--full-width\"],\"flex_block_0_background_color\":[\"\"],\"flex_block_0_button\":[\"\"],\"flex_block_0_button_type\":[\"button--orange\"],\"_edit_lock\":[\"1582709606:6\"],\"_edit_last\":[\"6\"],\"_primary_image\":[\"field_5c6fbeef6f2db\"],\"_flex_block_0_type\":[\"field_5cb88aba5a411\"],\"_flex_block_0_background_color\":[\"field_5cb88aba5a21a\"],\"_flex_block_0_text\":[\"field_5cb88aba5a28c\"],\"_flex_block_0_button\":[\"field_5cb88aba5a2df\"],\"_flex_block_0_button_type\":[\"field_5cb88aba5a39d\"],\"flex_block_1_button\":[\"\"],\"flex_block_0_text_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_button_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_5_text\":[\"\"],\"flex_block_5_button\":[\"\"],\"flex_block_2_large_title\":[\"\"],\"flex_block_2_text\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_button\":[\"\"],\"flex_block_3_text_top\":[\"\"],\"flex_block_3_text\":[\"\"],\"flex_block_3_button\":[\"\"],\"flex_block_9_title\":[\"\"],\"flex_block_9_events_0_title\":[\"\"],\"flex_block_9_events_0_text\":[\"\"],\"flex_block_4_button\":[\"\"],\"flex_block_6_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_6_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_button\":[\"\"],\"flex_block_2_button\":[\"\"],\"flex_block_6_button\":[\"\"],\"flex_block_0_title\":[\"\"],\"flex_block_1_large_title\":[\"\"],\"flex_block_2_text_top\":[\"\"],\"flex_block_8_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_8_cta_1_button\":[\"\"],\"_last_translation_edit_mode\":[\"native-editor\"],\"flex_block_4_text\":[\"\"],\"flex_block_8_button\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_link\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_link\":[\"\"],\"flex_block_4_name\":[\"\"],\"flex_block_4_function\":[\"\"],\"flex_block_4_large_title\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_button\":[\"\"],\"flex_block_7_title\":[\"\"],\"flex_block_7_text\":[\"\"],\"flex_block_7_button\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_text\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_text\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_text\":[\"\"],\"flex_block_8_title\":[\"\"],\"flex_block_8_content\":[\"\"],\"flex_block_9_content_left\":[\"\"],\"flex_block_9_text_top\":[\"\"],\"flex_block_9_text\":[\"\"],\"flex_block_9_button\":[\"\"],\"flex_block_10_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_10_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_text\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_text\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_text\":[\"\"],\"flex_block_3_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_3_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_1_text\":[\"\"],\"flex_block_0_text_align_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_overlay_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_image_hero_image_text\":[\"\"],\"transparent_header\":[\"0\"],\"_top_nav_excluded\":[\"\"],\"_cms_nav_minihome\":[\"\"],\"_transparent_header\":[\"field_5ca5a3d1748ac\"],\"flex_block_3_type_items\":[\"\"],\"flex_block_4_type_items\":[\"\"],\"flex_block_3_title_items\":[\"\"],\"flex_block_2_title_items\":[\"\"],\"flex_block_2_type_items\":[\"\"],\"flex_block_4_title_items\":[\"\"],\"flex_block_0_type_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_items\":[\"\"],\"flex_block_5_type_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_items\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_link\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_9_column_widths\":[\"\"],\"flex_block_9_column_layout\":[\"\"],\"flex_block_9_image_slider\":[\"\"],\"flex_block_9_button_type\":[\"\"],\"flex_block\":[\"a:3:{i:0;s:22:\"1_column_text_centered\";i:1;s:4:\"tabs\";i:2;s:19:\"contact_person_card\";}\"],\"_flex_block_1_tab_0_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_0_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab\":[\"field_5cb88acf94547\"],\"_flex_block_1_tab_1_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_1_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab\":[\"field_5cb88acf94547\"],\"_flex_block_1_tab\":[\"field_5cb88acf6a431\"],\"_flex_block_1_title\":[\"field_5cb88ad0dad49\"],\"_flex_block_2_contact_person_employee\":[\"field_5cb88acf14810\"],\"_flex_block_2_title\":[\"field_5cb88acf3376d\"],\"flex_block_0_text\":[\"De algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.rnrnOok aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.rnrnAlgemene aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering.\"],\"flex_block_1_title\":[\"Vergaderingen\"],\"flex_block_2_title\":[\"Contact\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_text_tab\":[\"De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 9 april 2020 om 11.00 uur in Hotel nhow Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam. Klik hier<\/a> voor een routebeschrijving.rnrnOproepingrn<\/strong>Conform onze statuten is een oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gepubliceerd op de website.rnrnVergaderstukkenrn<\/strong>Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting, het jaarverslag over 2019 en het volmachtformulier hieronder downloaden.\"],\"flex_block_1_tab_1_title_tab\":[\"2019\"],\"flex_block_1_tab_1_text_tab\":[\"De algemene vergadering voor aandeelhouders 2019 is gehouden op donderdag 4 april om 11:00 uur in de A'DAM toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam.rnrnConceptnotulen AVA 4 april 2019<\/strong>rnAandeelhouders worden tot 4 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptnotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2019. Daarna worden de notulen vastgesteld op de wijze zoals in de statuten bepaald.rnrnDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Conceptnotulen AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/conceptnotulen-ava-2019-definitief-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab\":[\"10\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"Engels\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Presentatie aandeelhoudersvergadering 2019 (alleen beschikbaar in het Engels)\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:103:\"https:\/\/nedap.com\/report\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2019\/ava-2019-v1-1-public\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/oproeping-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/agenda-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2018\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:63:\"https:\/\/nedap.com\/report\/annual-report-2018\/jaarverslag-2018-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item\":[\"Statutenwijziging 05-04-2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:48:\"https:\/\/nedap.com\/statuten-nedap-n-v-05-04-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item\":[\"dlt-tweeluik statutenwijziging\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/dlt-tweeluik-nedap-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item\":[\"Volmacht- en stemformulier AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/volmacht-en-stemformulier-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item\":[\"Betaalbaarstelling dividend\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/betaalbaarstellingsaankondiging-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item\":[\"Stemresultaten AVA 4 april 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:42:\"https:\/\/nedap.com\/stemresultaten-ava-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_title_tab\":[\"2018\"],\"flex_block_1_tab_2_text_tab\":[\"De algemene vergadering van aandeelhouders 2018 is gehouden op 5 april om 11:00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, RotterdamrnrnDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Presentatie AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:75:\"https:\/\/nedap.com\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2018\/\";s:6:\"target\";s:6:\"_blank\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Stemresultaten AVA 5 april 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/stemresultaten-ava-5-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Notulen AVA 5 april 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:44:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/notulen-ava-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/agenda-ava-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2017\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/jaarverslag-2017-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/oproeping-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item\":[\"Betaalbaarstellingsaankondiging\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/betaalbaarstellingsaankondiging\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab\":[\"7\"],\"flex_block_0_button_second\":[\"\"],\"_flex_block_0_button_second\":[\"field_5d935dd960b40\"],\"_flex_block_0_button_type_second\":[\"field_5d935ddf60b41\"],\"flex_block_1_tab_0_title_tab\":[\"2020\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"_flex_block_1_tab_2_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_2_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab\":[\"4\"],\"flex_block_0_button_type_second\":[\"button--orange\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_title_tab\":[\"Archief\"],\"_flex_block_1_tab_3_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"flex_block_1_tab_3_text_tab\":[\"Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering van 2016 en 2017 hieronder:\"],\"_flex_block_1_tab_3_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab\":[\"4\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_oproeping-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_agenda-ava-2020-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Volmachtformulier AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:47:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_volmachtformulier-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2019\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:70:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/report\/jaarverslag-2019\/nedap-jaarverslag-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_2_contact_person_employee\":[\"6396\"],\"_wpml_media_has_media\":[\"1\"],\"primary_image\":[\"927\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab\":[\"field_5c98f2d7909dc\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab\":[\"field_5c98f2d7909dc\"]}\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_3_title_tab_item\":[\"{\"_wpml_word_count\":[\"{\"total\":0,\"to_translate\":{\"nl\":10,\"en\":10}}\"],\"_alp_processed\":[\"1554289898\"],\"_wp_page_template\":[\"template-centered.php\"],\"_yoast_wpseo_content_score\":[\"30\"],\"_flex_block\":[\"field_5cb88aba518b6\"],\"_wpml_media_duplicate\":[\"1\"],\"_wpml_media_featured\":[\"1\"],\"header_image\":[\"117\"],\"_header_image\":[\"field_5c4746dcfd900\"],\"flex_block_0_type\":[\"--full-width\"],\"flex_block_0_background_color\":[\"\"],\"flex_block_0_button\":[\"\"],\"flex_block_0_button_type\":[\"button--orange\"],\"_edit_lock\":[\"1582709606:6\"],\"_edit_last\":[\"6\"],\"_primary_image\":[\"field_5c6fbeef6f2db\"],\"_flex_block_0_type\":[\"field_5cb88aba5a411\"],\"_flex_block_0_background_color\":[\"field_5cb88aba5a21a\"],\"_flex_block_0_text\":[\"field_5cb88aba5a28c\"],\"_flex_block_0_button\":[\"field_5cb88aba5a2df\"],\"_flex_block_0_button_type\":[\"field_5cb88aba5a39d\"],\"flex_block_1_button\":[\"\"],\"flex_block_0_text_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_button_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_5_text\":[\"\"],\"flex_block_5_button\":[\"\"],\"flex_block_2_large_title\":[\"\"],\"flex_block_2_text\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_button\":[\"\"],\"flex_block_3_text_top\":[\"\"],\"flex_block_3_text\":[\"\"],\"flex_block_3_button\":[\"\"],\"flex_block_9_title\":[\"\"],\"flex_block_9_events_0_title\":[\"\"],\"flex_block_9_events_0_text\":[\"\"],\"flex_block_4_button\":[\"\"],\"flex_block_6_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_6_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_button\":[\"\"],\"flex_block_2_button\":[\"\"],\"flex_block_6_button\":[\"\"],\"flex_block_0_title\":[\"\"],\"flex_block_1_large_title\":[\"\"],\"flex_block_2_text_top\":[\"\"],\"flex_block_8_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_8_cta_1_button\":[\"\"],\"_last_translation_edit_mode\":[\"native-editor\"],\"flex_block_4_text\":[\"\"],\"flex_block_8_button\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_link\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_link\":[\"\"],\"flex_block_4_name\":[\"\"],\"flex_block_4_function\":[\"\"],\"flex_block_4_large_title\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_button\":[\"\"],\"flex_block_7_title\":[\"\"],\"flex_block_7_text\":[\"\"],\"flex_block_7_button\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_text\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_text\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_text\":[\"\"],\"flex_block_8_title\":[\"\"],\"flex_block_8_content\":[\"\"],\"flex_block_9_content_left\":[\"\"],\"flex_block_9_text_top\":[\"\"],\"flex_block_9_text\":[\"\"],\"flex_block_9_button\":[\"\"],\"flex_block_10_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_10_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_text\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_text\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_text\":[\"\"],\"flex_block_3_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_3_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_1_text\":[\"\"],\"flex_block_0_text_align_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_overlay_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_image_hero_image_text\":[\"\"],\"transparent_header\":[\"0\"],\"_top_nav_excluded\":[\"\"],\"_cms_nav_minihome\":[\"\"],\"_transparent_header\":[\"field_5ca5a3d1748ac\"],\"flex_block_3_type_items\":[\"\"],\"flex_block_4_type_items\":[\"\"],\"flex_block_3_title_items\":[\"\"],\"flex_block_2_title_items\":[\"\"],\"flex_block_2_type_items\":[\"\"],\"flex_block_4_title_items\":[\"\"],\"flex_block_0_type_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_items\":[\"\"],\"flex_block_5_type_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_items\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_link\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_9_column_widths\":[\"\"],\"flex_block_9_column_layout\":[\"\"],\"flex_block_9_image_slider\":[\"\"],\"flex_block_9_button_type\":[\"\"],\"flex_block\":[\"a:3:{i:0;s:22:\"1_column_text_centered\";i:1;s:4:\"tabs\";i:2;s:19:\"contact_person_card\";}\"],\"_flex_block_1_tab_0_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_0_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab\":[\"field_5cb88acf94547\"],\"_flex_block_1_tab_1_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_1_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab\":[\"field_5cb88acf94547\"],\"_flex_block_1_tab\":[\"field_5cb88acf6a431\"],\"_flex_block_1_title\":[\"field_5cb88ad0dad49\"],\"_flex_block_2_contact_person_employee\":[\"field_5cb88acf14810\"],\"_flex_block_2_title\":[\"field_5cb88acf3376d\"],\"flex_block_0_text\":[\"De algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.rnrnOok aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.rnrnAlgemene aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering.\"],\"flex_block_1_title\":[\"Vergaderingen\"],\"flex_block_2_title\":[\"Contact\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_text_tab\":[\"De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 9 april 2020 om 11.00 uur in Hotel nhow Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam. Klik hier<\/a> voor een routebeschrijving.rnrnOproepingrn<\/strong>Conform onze statuten is een oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gepubliceerd op de website.rnrnVergaderstukkenrn<\/strong>Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting, het jaarverslag over 2019 en het volmachtformulier hieronder downloaden.\"],\"flex_block_1_tab_1_title_tab\":[\"2019\"],\"flex_block_1_tab_1_text_tab\":[\"De algemene vergadering voor aandeelhouders 2019 is gehouden op donderdag 4 april om 11:00 uur in de A'DAM toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam.rnrnConceptnotulen AVA 4 april 2019<\/strong>rnAandeelhouders worden tot 4 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptnotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2019. Daarna worden de notulen vastgesteld op de wijze zoals in de statuten bepaald.rnrnDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Conceptnotulen AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/conceptnotulen-ava-2019-definitief-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab\":[\"10\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"Engels\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Presentatie aandeelhoudersvergadering 2019 (alleen beschikbaar in het Engels)\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:103:\"https:\/\/nedap.com\/report\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2019\/ava-2019-v1-1-public\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/oproeping-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/agenda-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2018\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:63:\"https:\/\/nedap.com\/report\/annual-report-2018\/jaarverslag-2018-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item\":[\"Statutenwijziging 05-04-2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:48:\"https:\/\/nedap.com\/statuten-nedap-n-v-05-04-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item\":[\"dlt-tweeluik statutenwijziging\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/dlt-tweeluik-nedap-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item\":[\"Volmacht- en stemformulier AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/volmacht-en-stemformulier-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item\":[\"Betaalbaarstelling dividend\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/betaalbaarstellingsaankondiging-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item\":[\"Stemresultaten AVA 4 april 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:42:\"https:\/\/nedap.com\/stemresultaten-ava-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_title_tab\":[\"2018\"],\"flex_block_1_tab_2_text_tab\":[\"De algemene vergadering van aandeelhouders 2018 is gehouden op 5 april om 11:00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, RotterdamrnrnDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Presentatie AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:75:\"https:\/\/nedap.com\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2018\/\";s:6:\"target\";s:6:\"_blank\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Stemresultaten AVA 5 april 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/stemresultaten-ava-5-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Notulen AVA 5 april 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:44:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/notulen-ava-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/agenda-ava-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2017\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/jaarverslag-2017-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/oproeping-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item\":[\"Betaalbaarstellingsaankondiging\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/betaalbaarstellingsaankondiging\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab\":[\"7\"],\"flex_block_0_button_second\":[\"\"],\"_flex_block_0_button_second\":[\"field_5d935dd960b40\"],\"_flex_block_0_button_type_second\":[\"field_5d935ddf60b41\"],\"flex_block_1_tab_0_title_tab\":[\"2020\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"_flex_block_1_tab_2_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_2_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab\":[\"4\"],\"flex_block_0_button_type_second\":[\"button--orange\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_title_tab\":[\"Archief\"],\"_flex_block_1_tab_3_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"flex_block_1_tab_3_text_tab\":[\"Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering van 2016 en 2017 hieronder:\"],\"_flex_block_1_tab_3_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab\":[\"4\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_oproeping-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_agenda-ava-2020-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Volmachtformulier AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:47:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_volmachtformulier-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2019\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:70:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/report\/jaarverslag-2019\/nedap-jaarverslag-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_2_contact_person_employee\":[\"6396\"],\"_wpml_media_has_media\":[\"1\"],\"primary_image\":[\"927\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab\":[\"field_5c98f2d7909dc\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab\":[\"field_5c98f2d7909dc\"]}\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"{\"_wpml_word_count\":[\"{\"total\":0,\"to_translate\":{\"nl\":10,\"en\":10}}\"],\"_alp_processed\":[\"1554289898\"],\"_wp_page_template\":[\"template-centered.php\"],\"_yoast_wpseo_content_score\":[\"30\"],\"_flex_block\":[\"field_5cb88aba518b6\"],\"_wpml_media_duplicate\":[\"1\"],\"_wpml_media_featured\":[\"1\"],\"header_image\":[\"117\"],\"_header_image\":[\"field_5c4746dcfd900\"],\"flex_block_0_type\":[\"--full-width\"],\"flex_block_0_background_color\":[\"\"],\"flex_block_0_button\":[\"\"],\"flex_block_0_button_type\":[\"button--orange\"],\"_edit_lock\":[\"1582709606:6\"],\"_edit_last\":[\"6\"],\"_primary_image\":[\"field_5c6fbeef6f2db\"],\"_flex_block_0_type\":[\"field_5cb88aba5a411\"],\"_flex_block_0_background_color\":[\"field_5cb88aba5a21a\"],\"_flex_block_0_text\":[\"field_5cb88aba5a28c\"],\"_flex_block_0_button\":[\"field_5cb88aba5a2df\"],\"_flex_block_0_button_type\":[\"field_5cb88aba5a39d\"],\"flex_block_1_button\":[\"\"],\"flex_block_0_text_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_button_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_5_text\":[\"\"],\"flex_block_5_button\":[\"\"],\"flex_block_2_large_title\":[\"\"],\"flex_block_2_text\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_button\":[\"\"],\"flex_block_3_text_top\":[\"\"],\"flex_block_3_text\":[\"\"],\"flex_block_3_button\":[\"\"],\"flex_block_9_title\":[\"\"],\"flex_block_9_events_0_title\":[\"\"],\"flex_block_9_events_0_text\":[\"\"],\"flex_block_4_button\":[\"\"],\"flex_block_6_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_6_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_button\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_button\":[\"\"],\"flex_block_2_button\":[\"\"],\"flex_block_6_button\":[\"\"],\"flex_block_0_title\":[\"\"],\"flex_block_1_large_title\":[\"\"],\"flex_block_2_text_top\":[\"\"],\"flex_block_8_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_8_cta_1_button\":[\"\"],\"_last_translation_edit_mode\":[\"native-editor\"],\"flex_block_4_text\":[\"\"],\"flex_block_8_button\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_title\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_1_card_3_link\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_2_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_2_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_0_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_1_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_2_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_3_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_4_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_5_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_6_link\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_title\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_excerpt\":[\"\"],\"flex_block_3_card_7_link\":[\"\"],\"flex_block_4_name\":[\"\"],\"flex_block_4_function\":[\"\"],\"flex_block_4_large_title\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_button\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_button\":[\"\"],\"flex_block_7_title\":[\"\"],\"flex_block_7_text\":[\"\"],\"flex_block_7_button\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_text\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_text\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_title\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_text\":[\"\"],\"flex_block_8_title\":[\"\"],\"flex_block_8_content\":[\"\"],\"flex_block_9_content_left\":[\"\"],\"flex_block_9_text_top\":[\"\"],\"flex_block_9_text\":[\"\"],\"flex_block_9_button\":[\"\"],\"flex_block_10_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_10_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_text\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_text\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_title\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_text\":[\"\"],\"flex_block_3_cta_0_button\":[\"\"],\"flex_block_3_cta_1_button\":[\"\"],\"flex_block_1_text\":[\"\"],\"flex_block_0_text_align_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_overlay_hero_image_text\":[\"\"],\"flex_block_0_image_hero_image_text\":[\"\"],\"transparent_header\":[\"0\"],\"_top_nav_excluded\":[\"\"],\"_cms_nav_minihome\":[\"\"],\"_transparent_header\":[\"field_5ca5a3d1748ac\"],\"flex_block_3_type_items\":[\"\"],\"flex_block_4_type_items\":[\"\"],\"flex_block_3_title_items\":[\"\"],\"flex_block_2_title_items\":[\"\"],\"flex_block_2_type_items\":[\"\"],\"flex_block_4_title_items\":[\"\"],\"flex_block_0_type_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_1_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_2_items\":[\"\"],\"flex_block_6_column_3_items\":[\"\"],\"flex_block_5_type_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_1_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_2_items\":[\"\"],\"flex_block_1_column_3_items\":[\"\"],\"flex_block_1_card_2_link\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_0_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_1_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_2_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_3_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_4_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_5_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_2_tab_6_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_0_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_1_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_2_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_3_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_4_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_5_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_title_tab\":[\"\"],\"flex_block_4_tab_6_text_tab\":[\"\"],\"flex_block_9_column_widths\":[\"\"],\"flex_block_9_column_layout\":[\"\"],\"flex_block_9_image_slider\":[\"\"],\"flex_block_9_button_type\":[\"\"],\"flex_block\":[\"a:3:{i:0;s:22:\"1_column_text_centered\";i:1;s:4:\"tabs\";i:2;s:19:\"contact_person_card\";}\"],\"_flex_block_1_tab_0_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_0_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab_9_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_0_item_tab\":[\"field_5cb88acf94547\"],\"_flex_block_1_tab_1_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_1_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5cb88ad00030e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5cb88ad000388\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5cb88ad0003fb\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5cb88ad00046e\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab\":[\"field_5cb88acf94547\"],\"_flex_block_1_tab\":[\"field_5cb88acf6a431\"],\"_flex_block_1_title\":[\"field_5cb88ad0dad49\"],\"_flex_block_2_contact_person_employee\":[\"field_5cb88acf14810\"],\"_flex_block_2_title\":[\"field_5cb88acf3376d\"],\"flex_block_0_text\":[\"De algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.rnrnOok aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.rnrnAlgemene aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering.\"],\"flex_block_1_title\":[\"Vergaderingen\"],\"flex_block_2_title\":[\"Contact\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_text_tab\":[\"De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 9 april 2020 om 11.00 uur in Hotel nhow Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam. Klik hier<\/a> voor een routebeschrijving.rnrnOproepingrn<\/strong>Conform onze statuten is een oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gepubliceerd op de website.rnrnVergaderstukkenrn<\/strong>Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting, het jaarverslag over 2019 en het volmachtformulier hieronder downloaden.\"],\"flex_block_1_tab_1_title_tab\":[\"2019\"],\"flex_block_1_tab_1_text_tab\":[\"De algemene vergadering voor aandeelhouders 2019 is gehouden op donderdag 4 april om 11:00 uur in de A'DAM toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam.rnrnConceptnotulen AVA 4 april 2019<\/strong>rnAandeelhouders worden tot 4 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptnotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2019. Daarna worden de notulen vastgesteld op de wijze zoals in de statuten bepaald.rnrnDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Conceptnotulen AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/conceptnotulen-ava-2019-definitief-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab\":[\"10\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"Engels\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Presentatie aandeelhoudersvergadering 2019 (alleen beschikbaar in het Engels)\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:103:\"https:\/\/nedap.com\/report\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2019\/ava-2019-v1-1-public\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/oproeping-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/agenda-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2018\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:63:\"https:\/\/nedap.com\/report\/annual-report-2018\/jaarverslag-2018-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item\":[\"Statutenwijziging 05-04-2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:48:\"https:\/\/nedap.com\/statuten-nedap-n-v-05-04-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item\":[\"dlt-tweeluik statutenwijziging\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/dlt-tweeluik-nedap-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item\":[\"Volmacht- en stemformulier AVA 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/volmacht-en-stemformulier-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item\":[\"Betaalbaarstelling dividend\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/betaalbaarstellingsaankondiging-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item\":[\"Stemresultaten AVA 4 april 2019\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:42:\"https:\/\/nedap.com\/stemresultaten-ava-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_title_tab\":[\"2018\"],\"flex_block_1_tab_2_text_tab\":[\"De algemene vergadering van aandeelhouders 2018 is gehouden op 5 april om 11:00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, RotterdamrnrnDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Presentatie AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:75:\"https:\/\/nedap.com\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2018\/\";s:6:\"target\";s:6:\"_blank\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Stemresultaten AVA 5 april 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/stemresultaten-ava-5-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Notulen AVA 5 april 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:44:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/notulen-ava-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/agenda-ava-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2017\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/jaarverslag-2017-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2018\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/oproeping-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item\":[\"Betaalbaarstellingsaankondiging\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/betaalbaarstellingsaankondiging\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab\":[\"7\"],\"flex_block_0_button_second\":[\"\"],\"_flex_block_0_button_second\":[\"field_5d935dd960b40\"],\"_flex_block_0_button_type_second\":[\"field_5d935ddf60b41\"],\"flex_block_1_tab_0_title_tab\":[\"2020\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"_flex_block_1_tab_2_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"_flex_block_1_tab_2_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab\":[\"4\"],\"flex_block_0_button_type_second\":[\"button--orange\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_title_tab\":[\"Archief\"],\"_flex_block_1_tab_3_title_tab\":[\"field_5cb88acf9445b\"],\"flex_block_1_tab_3_text_tab\":[\"Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering van 2016 en 2017 hieronder:\"],\"_flex_block_1_tab_3_text_tab\":[\"field_5cb88acf944d4\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab\":[\"4\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item\":[\"Oproeping AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_oproeping-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item\":[\"Agenda AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_agenda-ava-2020-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"Nederlands\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item\":[\"Volmachtformulier AVA 2020\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:47:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_volmachtformulier-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item\":[\"Jaarverslag 2019\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item\":[\"a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:70:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/report\/jaarverslag-2019\/nedap-jaarverslag-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}\"],\"flex_block_2_contact_person_employee\":[\"6396\"],\"_wpml_media_has_media\":[\"1\"],\"primary_image\":[\"927\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab\":[\"field_5c98f2d7909dc\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab\":[\"field_5c98f2d7909dc\"]}\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab\":[\"9\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_0_title_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_0_link_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_1_title_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_1_link_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_2_title_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_2_link_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_3_link_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_4_title_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_4_link_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_5_title_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_5_link_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_6_title_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_6_link_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_7_title_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_7_link_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_8_title_tab_item\":[\"\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_8_link_tab_item\":[\"\"],\"_wpml_media_has_media\":[\"1\"],\"flex_block_2_contact_person_employee\":[\"6396\"],\"primary_image\":[\"927\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"_flex_block_1_tab_2_item_tab\":[\"field_5c98f2d7909dc\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab\":[\"field_5c98f2d7909dc\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_0_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_0_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_0_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_0_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_0_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_1_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_1_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_1_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_1_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_1_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_2_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_2_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_2_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_2_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_2_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_3_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_3_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_3_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_3_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_3_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_4_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_4_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_4_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_4_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_4_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_5_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_5_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_5_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_5_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_5_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_6_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_6_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_6_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_6_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_6_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_7_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_7_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_7_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_7_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_7_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"],\"flex_block_1_tab_3_item_tab_8_image_tab_item\":[\"1496\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_8_image_tab_item\":[\"field_5c98f2eb909dd\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_8_subtitle_tab_item\":[\"field_5c98f2f8909de\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_8_title_tab_item\":[\"field_5c98f321909df\"],\"_flex_block_1_tab_3_item_tab_8_link_tab_item\":[\"field_5c98f335909e0\"]}"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_4_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_5_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_6_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_7_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_8_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_9_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_text_tab":["De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 9 april 2020 om 11.00 uur in Hotel nhow Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam. Klik hier<\/a> voor een routebeschrijving.\r\n\r\nOproeping\r\n<\/strong>Conform onze statuten is een oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gepubliceerd op de website.\r\n\r\nVergaderstukken\r\n<\/strong>Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting, het jaarverslag over 2019 en het volmachtformulier hieronder downloaden."],"flex_block_1_tab_1_title_tab":["2019"],"flex_block_1_tab_1_text_tab":["De algemene vergadering voor aandeelhouders 2019 is gehouden op donderdag 4 april om 11:00 uur in de A'DAM toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam.\r\n\r\nConceptnotulen AVA 4 april 2019<\/strong>\r\nAandeelhouders worden tot 4 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptnotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2019. Daarna worden de notulen vastgesteld op de wijze zoals in de statuten bepaald.\r\n\r\nDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_title_tab_item":["Conceptnotulen AVA 2019"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/conceptnotulen-ava-2019-definitief-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab":["10"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_subtitle_tab_item":["Engels"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_title_tab_item":["Presentatie aandeelhoudersvergadering 2019 (alleen beschikbaar in het Engels)"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:103:\"https:\/\/nedap.com\/report\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2019\/ava-2019-v1-1-public\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_title_tab_item":["Oproeping AVA 2019"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/oproeping-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_title_tab_item":["Agenda AVA 2019"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/agenda-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_title_tab_item":["Jaarverslag 2018"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:63:\"https:\/\/nedap.com\/report\/annual-report-2018\/jaarverslag-2018-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_title_tab_item":["Statutenwijziging 05-04-2019"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:48:\"https:\/\/nedap.com\/statuten-nedap-n-v-05-04-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_title_tab_item":["dlt-tweeluik statutenwijziging"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/dlt-tweeluik-nedap-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item":["Volmacht- en stemformulier AVA 2019"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/volmacht-en-stemformulier-ava-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item":["Betaalbaarstelling dividend"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:55:\"https:\/\/nedap.com\/betaalbaarstellingsaankondiging-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item":["Stemresultaten AVA 4 april 2019"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:42:\"https:\/\/nedap.com\/stemresultaten-ava-2019\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_2_title_tab":["2018"],"flex_block_1_tab_2_text_tab":["De algemene vergadering van aandeelhouders 2018 is gehouden op 5 april om 11:00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, Rotterdam\r\n\r\nDownload aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item":["Presentatie AVA 2018"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:75:\"https:\/\/nedap.com\/presentation-annual-general-meeting-of-shareholders-2018\/\";s:6:\"target\";s:6:\"_blank\";}"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item":["Stemresultaten AVA 5 april 2018"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/stemresultaten-ava-5-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item":["Notulen AVA 5 april 2018"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:44:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/notulen-ava-april-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item":["Agenda AVA 2018"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/agenda-ava-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item":["Jaarverslag 2017"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:37:\"https:\/\/nedap.com\/jaarverslag-2017-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item":["Oproeping AVA 2018"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:36:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/oproeping-2018\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item":["Betaalbaarstellingsaankondiging"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:53:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/betaalbaarstellingsaankondiging\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_2_item_tab":["7"],"flex_block_0_button_second":[""],"_flex_block_0_button_second":["field_5d935dd960b40"],"_flex_block_0_button_type_second":["field_5d935ddf60b41"],"flex_block_1_tab_0_title_tab":["2020"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item":[""],"_flex_block_1_tab_2_title_tab":["field_5cb88acf9445b"],"_flex_block_1_tab_2_text_tab":["field_5cb88acf944d4"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab":["4"],"flex_block_0_button_type_second":["button--orange"],"flex_block_1_tab_3_title_tab":["Archief"],"_flex_block_1_tab_3_title_tab":["field_5cb88acf9445b"],"flex_block_1_tab_3_text_tab":["Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering van 2016 en 2017 hieronder:"],"_flex_block_1_tab_3_text_tab":["field_5cb88acf944d4"],"flex_block_1_tab_0_item_tab":["4"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_title_tab_item":["Oproeping AVA 2020"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:39:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_oproeping-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_title_tab_item":["Agenda AVA 2020"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_agenda-ava-2020-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_subtitle_tab_item":["Nederlands"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_title_tab_item":["Volmachtformulier AVA 2020"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:47:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/nedap_volmachtformulier-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_title_tab_item":["Jaarverslag 2019"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:70:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/report\/jaarverslag-2019\/nedap-jaarverslag-2019-2\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_0_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab_3_title_tab_item":["Tweeluik statutenwijziging AVA 2017"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_5_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab":["9"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_0_title_tab_item":["Notulen AVA 2017"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_0_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:42:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/notulen-ava-2017_def\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_1_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab_1_title_tab_item":["Agenda AVA 2017"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_1_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:50:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/agenda-ava-2017_publicatie-1\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_2_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab_2_title_tab_item":["Machting - steminstructie AVA 2017"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_2_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:67:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/machtiging-steminstructie-ava-2017_publicatie\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_3_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab_3_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:99:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/tweeluik-n-v-nederlandsche-apparatenfabriek-nedap-21-februari-2017_publicatie\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_4_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab_4_title_tab_item":["Concept statutenwijzigingen 2017"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_4_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:91:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/concept-statuten-wijziging-n-v-nederlandsche-apparatenfabriek-_nedap_\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_5_title_tab_item":["Jaarverslag 2016"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_5_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:66:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/report\/halfjaarverslag-2016\/jaarverslag-2016\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_6_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab_6_title_tab_item":["Notulen AVA 2016"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_6_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:38:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/notulen-ava-2016\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_7_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab_7_title_tab_item":["Agenda AVA 2016"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_7_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:45:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/agenda-ava-2016-website\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_8_subtitle_tab_item":[""],"flex_block_1_tab_3_item_tab_8_title_tab_item":["Jaarverslag 2015"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_8_link_tab_item":["a:3:{s:5:\"title\";s:6:\"Bekijk\";s:3:\"url\";s:62:\"https:\/\/nedap.com\/nl\/report\/jaarverslag-2015\/jaarverslag-2015\/\";s:6:\"target\";s:0:\"\";}"],"flex_block_2_contact_person_employee":["6396"],"_wpml_media_has_media":["1"],"primary_image":["927"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_0_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_1_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_2_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_3_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_4_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_5_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_6_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_0_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_1_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_2_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_0_item_tab_3_image_tab_item":["1496"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_7_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_8_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_1_item_tab_9_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_0_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_1_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_2_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_3_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_4_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_5_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab_6_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"_flex_block_1_tab_2_item_tab":["field_5c98f2d7909dc"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab":["field_5c98f2d7909dc"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_0_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_0_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_0_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_0_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_0_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_1_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_1_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_1_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_1_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_1_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_2_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_2_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_2_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_2_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_2_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_3_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_3_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_3_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_3_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_3_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_4_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_4_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_4_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_4_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_4_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_5_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_5_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_5_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_5_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_5_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_6_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_6_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_6_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_6_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_6_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_7_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_7_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_7_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_7_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_7_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"],"flex_block_1_tab_3_item_tab_8_image_tab_item":["1496"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_8_image_tab_item":["field_5c98f2eb909dd"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_8_subtitle_tab_item":["field_5c98f2f8909de"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_8_title_tab_item":["field_5c98f321909df"],"_flex_block_1_tab_3_item_tab_8_link_tab_item":["field_5c98f335909e0"]}

Notulen AVA 2017

Bekijk
Agenda AVA 2017

Agenda AVA 2017

Bekijk
Machting - steminstructie AVA 2017

Machting - steminstructie AVA 2017

Bekijk
Tweeluik statutenwijziging AVA 2017

Tweeluik statutenwijziging AVA 2017

Bekijk
Concept statutenwijzigingen 2017

Concept statutenwijzigingen 2017

Bekijk
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Bekijk
Notulen AVA 2016

Notulen AVA 2016

Bekijk
Agenda AVA 2016

Agenda AVA 2016

Bekijk
Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Bekijk

Contact

Investor Relations

Investor Relations

0544 471 111
ir@nedap.com