De raad van commissarissen en de directie van Nedap zijn verantwoordelijk voor de corporate governance van de organisatie en voor de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code 2022. Voor de volledige tekst van deze Code wordt verwezen naar https://www.mccg.nl.

Principes en ‘best practice’ bepalingen
Nedap onderschrijft in grote lijnen de basisprincipes en breed gedragen uitgangspunten van de Code. Aangezien Nedap enkele bepalingen van de Code op een afwijkende manier toepast, geven wij hierop een nadere toelichting met een onderbouwde motivering. In dit verslag leggen wij verantwoording af over onze naleving van de Code volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe.

 

Raad van commissarissen

 

drs. P.A.M. van Bommel

(1957) voorzitter

prof. dr. ir. J.M.L. van Engelen

(1959) vice-voorzitter

drs. M. Pijnenborg

(1970)

prof. mr. dr. ir. S.C. Santema

(1960)

drs. M.A. Scheltema

(1954)

 

Directie

 

drs. R.M. Wegman

(1966) CEO

drs. D. van der Sluijs (RC)

(1972) CFO

ing. R. Schuurman

(1969) CCO

 

Marktgroepleiders

 

ing. P.A. van Soolingen

(1981) Healthcare

drs. J.B.F. van der Willik

(1983) Identification Systems

ing. J. Somsen

(1964) Light Controls

MSc. M.H.J. Idink

(1982) Livestock Management

drs. O.F.J. van den Broek

(1984) Retail

drs. S.P. Adriaanse

(1984) Security Management

 

 

Documenten

Contact

Investor Relations

+31 544 471 111
ir@nedap.com