Corporate Governance

De raad van commissarissen en directie van Nedap zijn verantwoordelijk voor de corporate governance van Nedap en voor de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (Code). Voor de volledige tekst van deze Code wordt verwezen naar https://www.mccg.nl/.

Principes en best practice bepalingen
Nedap onderschrijft op hoofdlijnen de in de Code genoemde en breed gedragen uitgangspunten c.q. principes. Enkele bepalingen van de Code vragen nadere toelichting omdat zij door Nedap afwijkend worden toegepast. Wij leggen in dit verslag verantwoording af over de naleving van deze Code, die gebaseerd is op het beginsel ‘past toe of leg uit’.

Raad van commissarissen

ir. G.F. Kolff

(1948), voorzitter

prof. dr. ir. J.M.L. van Engelen

(1959), vicevoorzitter

drs. M.A. Scheltema

(1954)

drs. M. Pijnenborg

(1970)

drs. P.A.M. van Bommel

(1957)

Directie

drs. R.M. Wegman

(1966), CEO

drs. D. van der Sluijs RC

(1972), CFO

Management Board

drs. R.M. Wegman

(1966), CEO

drs. D. van der Sluijs RC

(1972), CFO

ing. R. Schuurman

(1969)

ir. F. van der Zee

(1974)

Marktgroepleiders

P. van Soolingen

Healthcare

J.B.F. van der Willik

Identification Systems

J. Somsen

Light Controls

A.B.M. Verstege

Livestock Management

R. Schuurman

Retail

F. van der Zee

Security Management

G.K. Hollander

Staffing Solutions

P.G.M. Oostendorp

Nedap SMART

Investor Relations

Investor Relations

+31 544 471 111
ir@nedap.com