De algemene vergadering (AV) wordt jaarlijks gehouden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar. Vergaderingen worden bijeengeroepen door uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering een oproeping op onze website te plaatsen.

Jaarvergaderingen

Presentaties & documenten

De algemene vergadering zal worden gehouden op donderdag 13 april 2023 om 11.00 uur bij Nedap N.V., Parallelweg 2, 7141 DC, Groenlo. Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld de algemene vergadering fysiek bij te wonen.

De algemene vergadering (AV) is gehouden op dinsdag 12 april 2022 om 11.00 uur bij de NHow Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam. Aanvullende informatie over de algemene vergadering is hieronder te downloaden. Aandeelhouders krijgen drie maanden de gelegenheid om de conceptnotulen te becommentariëren, waarna de notulen zullen worden vastgesteld op de wijze zoals in de statuten van Nedap N.V. is bepaald.

Een buitengewone algemene vergadering van Nedap (“vergadering”) werd gehouden op donderdag 24 juni 2021 om 11.00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. In verband met de situatie rondom COVID-19 werd deze vergadering met gebruikmaking van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”) volledig virtueel gehouden. Aanvullende informatie over de algemene vergadering van aandeelhouders is hieronder te downloaden.

De jaarlijkse Algemene vergadering van Nedap N.V. (“Jaarvergadering”) werd gehouden op donderdag 8 april 2021 om 11.00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. In verband met de situatie rondom COVID-19 heeft deze Jaarvergadering met gebruikmaking van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”) volledig virtueel plaats gevonden. Aanvullende informatie over de Jaarvergadering kunt u hieronder downloaden.