Kernpunten

  • De omzet bedroeg € 207,0 miljoen, 9% hoger dan in 2020 (€ 189,9 miljoen) ondanks de toenemende schaarste aan componenten. Alle marktgroepen droegen bij aan de omzetgroei.
  • De recurring revenue steeg met 16%.
  • De toegevoegde waarde nam toe van 66% naar 67% van de omzet.
  • Het bedrijfsresultaat groeide met 35% tot € 23,1 miljoen (2020: € 17,1 miljoen). De operationele marge verbeterde naar 11,1% (2020: 9,0%).
  • Het resultaat over het boekjaar bedroeg € 18,3 miljoen (2020: € 13,8 miljoen), oftewel € 2,82 per aandeel (2020: € 2,13).
  • Het dividend over het boekjaar 2021 is vastgesteld op € 3,00.
  • Voor 2022 wordt een verdere groei van de omzet verwacht.

 

Ruben Wegman, CEO van Nedap: “Het jaar 2021 is positief verlopen voor Nedap, onder nog altijd uitdagende omstandigheden als gevolg van de pandemie. Dankzij voortdurende investeringen in onze proposities en organisatie is de omzet in 2021, ondanks het dempende effect van de verstoringen in de supply chain, met 9% toegenomen. De omzet uit softwareabonnementen groeide met 16% nog sterker, waardoor het aandeel recurring revenue op 28% van de totale omzet ligt. Alle marktgroepen droegen bij aan de omzetgroei. 

In het afgelopen jaar is onverminderd hard gewerkt aan de verdere versterking van de concurrentiepositie van Nedap en de slagkracht van onze organisatie. In maart 2021 hebben we het nieuwe strategisch plan Step Up! gepresenteerd en hebben wij onze duurzaamheidsvisie en –ambitie concreet gemaakt. We zijn trots op hoe de Nedap-medewerkers in het afgelopen jaar, ondanks de uitdagende werk-privéomstandigheden als gevolg van de pandemie, persoonlijk ondernemerschap en verantwoordelijkheidsgevoel hebben getoond. De inspanningen van het hele Nedap team hebben van 2021 een succesvol jaar gemaakt. 

Bij vrijwel alle marktgroepen heeft de componentenschaarste inmiddels invloed op de levertijden naar onze klanten. Dit leidt tot toenemende vertragingen in leveringen en een opwaartse druk op de kostprijs. Hoewel het mitigeren van deze effecten onze hoogste prioriteit houdt, schatten wij in dat de impact van de schaarste aan componenten in de komende maanden verder zal toenemen. Ondanks deze onzekerheid verwachten we een verdere groei van de omzet in 2022.” 

Lees het gehele persbericht hier: Persbericht jaarcijfers 2021 Nedap N.V