Groei bedrijfsresultaat 3%

Kernpunten

  • De omzet over 2022 bedroeg € 230,6 miljoen, 11% hoger dan in 2021 (€ 207,0 miljoen). Nagenoeg alle marktgroepen droegen bij aan de omzetgroei.
  • De recurring revenue steeg met 21% en bedroeg 31% van de omzet (2021: 28%).
  • De toegevoegde waarde als percentage van de omzet bleef constant en bedroeg 67%.
  • Het bedrijfsresultaat groeide met 3% tot € 23,8 miljoen (2021: € 23,1 miljoen). De operationele marge daalde naar 10,3% (2021: 11,1%).
  • Het resultaat over het boekjaar bedroeg € 18,7 miljoen (2021: € 18,3 miljoen), oftewel € 2,87 per aandeel (2021: € 2,82).
  • Het dividend over het boekjaar 2022 is vastgesteld op € 3,00 (2021: € 3,00).
  • Voor 2023 wordt een verdere groei van de omzet verwacht.

Ruben Wegman, CEO van Nedap: “In het jaar 2022 heeft Nedap, onder volatiele marktomstandigheden, weer een fraaie autonome omzetgroei laten zien. Door de schaarste aan componenten konden we niet altijd aan de groeiende vraag voldoen en ontstond er druk op de winstmarges. Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan het robuuster, flexibeler en schaalbaarder maken van onze supply chain.

We zijn positief over de voortgang die gedurende het jaar is geboekt met de verdere ontwikkeling en implementatie van het strategisch plan Step Up!. Dit heeft geleid tot duidelijke keuzes in ons propositieportfolio en gerichte investeringen in proposities en markten met groeipotentieel. Ook hebben wij goede progressie geboekt met ons duurzaamheidsbeleid waarbij duidelijke ambities zijn geformuleerd en concrete resultaten zijn geboekt. Wij zijn trots op onze mensen die, onder uitdagende omstandigheden, met grote betrokkenheid en gedrevenheid hebben gewerkt aan de verdere groei en ontwikkeling van Nedap in 2022. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet en voorzien voor 2023 een verdere groei van de omzet.”

Lees het volledige persbericht hier.