• Omzet Q3 2019 in lijn met Q3 2018
  • Omzet groeit naar verwachting in de 2e helft van 2019
    o Healthcare en Light Controls zetten sterke prestaties voort
    o Uitdagende marktomstandigheden Livestock Management en Retail
  • Groei in recurring revenue gaat onverminderd door
  • Introductie Management Board
  • Verkoop Nedap France afgerond

Algemeen
De omzet van Nedap lag in het 3e kwartaal van 2019 in lijn met het 3e kwartaal van 2018. De recurring revenue zette de stijgende trend onverminderd voort. Alle marktgroepen lieten in het derde kwartaal groei zien, met uitzondering van de marktgroepen Livestock Management en Retail. De uitdagende marktomstandigheden in de retailmarkt en de aanhoudende varkenspest in de varkenshouderij hebben een negatief effect op de omzetontwikkeling en beperken de voorspelbaarheid in deze markten.

Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en de vooruitzichten voor de rest van het jaar wordt voor de tweede helft van 2019 een groei van de omzet verwacht, zowel ten opzichte van de vergelijkbare periode in het voorafgaande jaar, als ten opzichte van de eerste helft van 2019. Hierdoor zal naar verwachting de omzet voor geheel 2019 op een vergelijkbaar niveau uitkomen als in het voorafgaande jaar. In lijn met de strategie zijn de investeringen samenhangend met het aantrekken van medewerkers gecontinueerd. Dientengevolge zal de EBIT naar verwachting lager uit komen dan over het boekjaar 2018.

De verkoop van Nedap France S.A.S. is in het derde kwartaal volledig afgerond. De netto-opbrengst hiervan (circa € 14,5 miljoen) zal, zoals eerder aangegeven, primair worden gebruikt om het dividend over 2019 eenmalig te
verhogen.

Organisatie
Per 1 oktober 2019 heeft Nedap een Management Board ingesteld. De introductie hiervan past bij het streven om de voortgang met de strategische thema’s van het meerjarenplan Changing Gears verder te versnellen. De Management Board bestaat naast de statutaire directie van CEO en CFO uit drie marktgroepleiders die naast hun marktgroep Nedap-brede thema’s oppakken. Zo zal Rob Schuurman (Retail) zich richten op het Capturing Growth deel van het meerjarenplan, Fokko van der Zee (Security Management) op Enabling Growth en Guus Droppers (Healthcare) op Sustaining Growth.

Voormalig CFO Eric Urff, die na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders dit jaar is teruggetreden uit de statutaire directie, heeft de organisatie per 15 oktober 2019 verlaten. Het zoekproces naar een nieuwe CFO
bevindt zich in de afrondende fase. Naar verwachting zullen hierover op korte termijn nadere mededelingen worden gedaan.

Ontwikkelingen per marktgroep

Healthcare
De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) blijft onverminderd doorgroeien. In alle zorgmarkten (ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg) waar de marktgroep actief is neemt het marktaandeel toe. Het Nuts-initiatief, een mede door Nedap gestart open source platform voor het veilig ontsluiten van zorggegevens, krijgt steeds meer tractie binnen de healthcare-markt. Hiermee ontstaan geheel nieuwe mogelijkheden om organisatie overschrijdende processen binnen de zorg beter te ondersteunen.

Identification Systems
Naar verwachting zal de marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en personen en voor draadloze parkeersystemen) over geheel 2019 een omzetgroei realiseren. Het uitleveren van enkele grootschalige projecten met SENSIT draadloze parkeersensoren draagt hier mede aan bij.

Light Controls
De marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) zal dit jaar een groei van de omzet realiseren. Mede door de toenemende vraag naar voedingen voor ballastwaterbehandeling stijgt de omzet in uv-voedingen. Met de toegenomen focus bij de Luxon-propositie groeit het aantal connected lichtpunten.

Livestock Management
Zoals verwacht, zal de omzet van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) in 2019 lager uitkomen dan in het sterke jaar 2018. De omzet in de rundveehouderij begint weer aan te trekken na de daling in de eerste helft van dit jaar. De Nedap-activiteiten binnen de varkenshouderij ondervinden nog steeds ernstige hinder van de steeds groter wordende wereldwijde Afrikaanse
varkenspest epidemie. Deze ontwikkelingen hebben een negatief effect op de omzetontwikkeling op de korte termijn. Op de lange termijn zijn de perspectieven in deze markt onverminderd positief en zal deze ziekte-uitbraak
naar verwachting leiden tot een versnelling van de professionalisering in de markt waarvan Nedap kan profiteren.

Retail
De marktomstandigheden voor de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) blijven uitdagend en volatiel. De vraag naar conventionele antiwinkeldiefstalsystemen blijft afnemen en
de groei in op RFID gebaseerde oplossingen is in deze fase nog niet voldoende om deze teruggang volledig op te vangen. Door gerichte marketingacties en het beschikbaar komen van nieuwe functionaliteiten op het !D Cloud platform is de marktpositie van Nedap in deze snel groeiende RFID-markt verder verbeterd. Steeds meer retailers in zowel Europa als Noord-Amerika zijn inmiddels begonnen met de implementatie van de Nedap-oplossing in hun winkels.

Security Management
Na de uitstekende omzetgroei in de eerste helft van 2019 verwacht de marktgroep Security Management (systemen voor fysieke beveiliging) dat de groei in de tweede helft zal afvlakken. Dit omdat in het laatste kwartaal in 2018 een paar grote projecten zijn uitgeleverd wat een impuls aan de omzet heeft gegeven. De marktgroep blijft een groeiende belangstelling zien voor haar capaciteiten om grootschalige toegangscontroleprojecten wereldwijd uit te voeren.

Staffing Solutions
De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering) is erin geslaagd om een fraaie groei te realiseren in het aantal uitzendorganisaties dat gebruikmaakt van haar oplossing. Deze groei compenseert de teruggang in het aantal verwerkte uren bij een tweetal grote uitzendorganisaties.

Publicatie jaarcijfers
De jaarcijfers 2019 zullen op 20 februari 2020 nabeurs worden gepubliceerd. Het jaarverslag 2019 zal op 25 februari 2020 op de website worden gepubliceerd.

Trading Update Q3 2019 NL