Kernpunten

  • De omzet in het eerste halfjaar 2021 steeg met 8% naar € 100,7 miljoen (H1 2020: € 93,5 miljoen), ondanks de toenemende schaarste aan componenten, waarbij vrijwel alle marktgroepen bijdroegen aan de stijging van de omzet.
  • Recurring revenue steeg met 15% en bedraagt nu 27% van de omzet.
  • Het bedrijfsresultaat nam met 61% toe tot € 12,3 miljoen (H1 2020: € 7,7 miljoen), gedreven door een hogere omzet in combinatie met tijdelijk lagere kostenniveaus. De operationele marge verbeterde naar 12,2% (H1 2020: 8,2%).
  • Het nettoresultaat bedroeg € 9,8 miljoen in het eerste halfjaar 2021 ten opzichte van € 6,2 miljoen in het eerste halfjaar 2020.

Ruben Wegman, CEO van Nedap: “Ondanks uitdagende marktomstandigheden in het afgelopen jaar zijn we, in lijn met ons strategisch plan ‘Step Up!’, blijven investeren in onze proposities en organisatie met toegenomen concurrentiekracht en versterkte marktposities als gevolg. Dit heeft geleid tot robuuste resultaten over het eerste halfjaar van 2021. Wel zien we dat de schaarste aan componenten wereldwijd toeneemt. Bij een aantal marktgroepen heeft dat in het eerste halfjaar gezorgd voor vertragingen in leveringen en een opwaartse druk op de kostprijs. Hoewel het mitigeren van deze effecten onze hoogste prioriteit houdt, schatten wij in dat de impact van de schaarste aan componenten in de tweede helft van dit jaar verder zal toenemen. Evenwel verwachten we over het gehele jaar 2021 een hogere omzet ten opzichte van 2020 te realiseren.”

Download het volledige persbericht hier: Persbericht – Halfjaarcijfers 2021 Nedap N.V