Ons aanbod

Arbeidsvoorwaarden
Winstdelingsregeling en het (Additioneel) Participatieplan
Persoonlijke ontwikkeling
Cultuur
Duurzaamheid
Duurzame Inzetbaarheid

Arbeidsvoorwaarden

Close
Salaris

Wanneer je bij Nedap komt werken, krijg je maandelijks je salaris uitbetaald met een extra 13e maand in januari. Daarnaast heeft iedere medewerker recht op een winstdeling. Elk jaar wordt 6,5% van de (eventuele) totale winst in het voorgaande boekjaar onder de medewerkers verdeeld. Je kunt zelf kiezen of je dit uit laat keren in geld, certificaten van aandelen (met korting t.o.v. de beurskoers en 25% extra certificaten na 4 jaar) of een combinatie van beide opties. Mocht Nedap meer winst maken dan de vooraf bepaalde doelstelling, dan wordt naast de winstdeling ook nog eens 40% van deze extra winst uitgekeerd aan alle Nedap medewerkers in de vorm van certificaten van aandelen.

Verder heeft Nedap een eigen CAO met bijbehorende salarisschalen. Jaarlijks zal je salaris met één periodiek verhoogd worden totdat je de hoogste periodiek binnen jouw salarisschaal hebt bereikt.

Read more
Pensioen

Daarnaast bouw je bij Nedap een pensioenkapitaal op via maandelijkse bijdragen op basis van je maandsalaris. Deze bijdrage bedraagt 3% van je pensioengevend maandelijkse salaris, de rest betaalt Nedap. Jouw pensioenkapitaal bouw je op bij BeFrank, waar je veel keuzevrijheid hebt in hoe jij jouw geld wilt beleggen. Zo kun je kiezen voor passief of actief beleggen, risicovol, neutraal of juist defensief en is er ook de keuze om duurzamer te beleggen.

Read more
Thuiswerkvergoeding

Nedap kent een vaste onkostenvergoeding per medewerker van netto €40,00 per maand. Deze vaste onkostenvergoeding geldt voor iedere medewerker die in dienst is van Nedap ongeacht de mate waarin vanuit huis wordt gewerkt.

Read more
Kilometervergoeding

De kilometervergoeding voor werknemers met een vaste woon-/werkverkeer vergoeding bedraagt 21 cent per kilometer. Alle andere werknemers krijgen een vergoeding op basis van declaratie via een interne applicatie (Rydoo). Voor variabele zakelijke kilometers bijvoorbeeld voor een bezoek aan een klant of bijeenkomst vergoeden wij 41 cent per kilometer. De vergoeding bestaat uit 21 cent netto per kilometer plus 20 cent bruto per kilometer. De regeling kilometervergoeding geldt niet als je een auto van de zaak hebt.

Read more

Bij Nedap bestaat een fulltime werkweek uit 38 uur. Dat komt gemiddeld genomen neer op een werkdag van 7,6 uur per dag. Wij staan echter open voor de manier waarop jij jouw dagen wilt structuren, mits het natuurlijk past bij je functie en de rol die je hebt in jouw team. Je hebt in ieder geval recht op 25 vakantiedagen, maar de vakantiedagen die je opneemt worden niet geregistreerd. Het is je eigen verantwoordelijkheid om een goede balans te vinden tussen werk en privé, een balans die werkt voor jou en tegelijkertijd ook de hoogste toegevoegde waarde voor Nedap levert. We vertrouwen elkaar erop dat we hierin verstandige beslissingen nemen.

Read more
Kilometervergoeding

De kilometervergoeding voor werknemers met een vaste woon-/werkverkeer vergoeding bedraagt 21 cent per kilometer. Alle andere werknemers krijgen een vergoeding op basis van declaratie via een interne applicatie (Rydoo). Voor variabele zakelijke kilometers bijvoorbeeld voor een bezoek aan een klant of bijeenkomst vergoeden wij 41 cent per kilometer. De vergoeding bestaat uit 21 cent netto per kilometer plus 20 cent bruto per kilometer. De regeling kilometervergoeding geldt niet als je een auto van de zaak hebt.

Read more
Auto van de zaak

Afhankelijk van je functie stelt Nedap een auto ter beschikking om jouw werkzaamheden te kunnen uitvoeren. We kennen geen eigen bijdrage voor privégebruik, wel betaal je de verplichte fiscale bijtelling wanneer je meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Je hebt de keuze tussen een aantal elektrische, hybride, en benzine-modellen. Nedap stimuleert het gebruik van elektrische auto’s en daarom betaalt Nedap de kosten voor het leveren en installeren van een thuislaadstation, als dit mogelijk is bij jou thuis.

Read more

Zodra je bij Nedap start, ontvang je de werkmiddelen die je nodig hebt om je functie te kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan een laptop, maar ook andere communicatiemiddelen als een headset, beeldscherm en telefoon kunnen hiertoe behoren. We bieden je hierbij veel keuze, passende bij de functie die je gaat vervullen.

Om ervoor te zorgen dat jij je werk kunt doen, maken we verder gebruik van moderne applicaties zoals Office 365, visualisatietools en video-conferencen. Onze IT ServiceDesk helpt je bij de onboarding en biedt volledige ondersteuning gedurende jouw tijd bij Nedap. Ook na 17.00 uur en internationaal. Daarnaast faciliteert Nedap desgewenst jouw thuiswerkplek met een elektrisch verstelbaar hoog-laag bureau en bureaustoel.

Read more
Close back to overview

Winstdelingsregeling en het (Additioneel) Participatieplan

Close

Nedap kent een winstdelingsregeling (CAO 2.18) en participatieplannen. 6,5% van de in Groenlo gerealiseerde jaarwinst (voor belastingen) wordt verdeeld over de medewerkers die in Groenlo werkzaam zijn, zodanig dat iedere medewerker een gelijk brutobedrag ontvangt. Je kunt ervoor kiezen om dit bedrag uit te laten betalen of om met het netto deel van deze uitkering, certificaten van aandelen Nedap te kopen of een combinatie daarvan. Je ontvangt via de directie een e-mail waarna je via de aan jou ter beschikking te stellen persoonlijke omgeving bij Captin B.V. jouw keuze aan kunt geven. De certificaten kun je verkrijgen met 10% korting op de beurskoers op 31 december van het voorgaande jaar. Na vier jaar kunnen certificaten tegen marktconforme koers worden verkocht. Voor iedere 4 certificaten keert Nedap een 5e bonuscertificaat na 4 jaar uit, mits je nog in dienst van Nedap bent. Op het moment dat Nedap besluit om dividend uit te keren geldt dit ook voor de certificaathouders. De winstdeling wordt in maart uitgekeerd. De hoogte van de winstdeling wordt naar rato van jouw dienstverband in het jaar berekend. Het NPP is ingevoerd om medewerkers van Nedap meer invloed te geven wanneer fundamentele beslissingen worden genomen over de richting en toekomst van het bedrijf. De mogelijkheid om aandeelhouder te worden past bij het ondernemerschap dat Nedap van medewerkers verwacht.

Read more

Het NAPP of Nedap Additioneel Participatieplan is een medewerkerparticipatieregeling die
bedoeld is voor alle Nedap-medewerkers wereldwijd. Het NAPP is van toepassing op alle medewerkers van Nedap met een medewerkerovereenkomst voor bepaalde tijd of een vast dienstverband wereldwijd. [SK4] Het NAPP heeft als doel om een duurzame balans te vinden tussen het gevraagde persoonlijk ondernemerschap van medewerkers en de mogelijkheid om als medewerker te delen in een bovengemiddelde resultaatontwikkeling van Nedap. Het NAPP keert uit als Nedap meer winstgroei realiseert dan een vooraf bepaalde waarde. Deze waarde wordt aan het begin van elk jaar door de directie en raad van commissarissen [SK5] vastgesteld. Als Nedap deze waarde haalt, wordt 40% van de winst boven deze waarde uitgekeerd aan de medewerkers. Deze drempelwaarde wordt gebaseerd op 5% groei ten opzichte van de gemiddelde EBIT exclusief incidentele posten van de voorgaande drie jaren, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 5%. Het verdelen van de winst gebeurt op basis van winstdelingsrechten. Jaarlijks ontvang je als medewerker winstdelingsrechten. Het aantal winstdelingsrechten wordt bepaald door jouw bruto maandsalaris te delen door 1000. Winstdelingsrechten hebben een looptijd van 3 jaar, daarna vervallen ze. Het enige relevante aantal winstdelingsrechten is jouw totaal eind december van elk jaar. Als het NAPP over dat jaar wordt uitgekeerd, ontvang je het winstaandeel voor jouw winstdelingsrechten in certificaten. Jouw totaal aantal winstdelingsrechten staat op jouw loonstrook. Sommige dochterondernemingen kennen op basis van regionale wet- en regelgeving een aangepaste NAPP-regeling.

Read more
Close back to overview

Persoonlijke ontwikkeling

Close

Eén ding is zeker: bij Nedap ben je nooit uitgeleerd! Tijdens het eerste jaar krijg je een grondige introductie tot Nedap, die onder meer bestaat uit een introductieprogramma en de training Nedap Survival Skills.

Nedap vindt het belangrijk dat haar mensen zich doorlopend blijven ontwikkelen. Hiervoor bieden we je na je eerste jaar een breed scala aan mogelijkheden. We gaan daarbij uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team People Development stimuleert en faciliteert je om ten minste 40 uur per jaar bezig te zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Samen kijken jullie naar wat jij nodig hebt. Denk aan trainingen en opleidingen of conferenties, beurzen of webinars. Ook beschikt Nedap over een breed netwerk aan coaches die je mag raadplegen.  Er is een contactpersoon met wie je het kunt hebben over doorstroommogelijkheden. We denken graag proactief met je mee.

 

Close back to overview

Cultuur

Close

De kracht van onze organisatie is gebaseerd op de mensen, onze cultuur en onze visie op leiderschap. Wij hechten waarde aan een open cultuur waarin mensen worden aangemoedigd om hun stem te laten horen en hun inzichten te delen. In discussies telt de kwaliteit van argumenten en niet de hiërarchie in posities. Mensen krijgen het vertrouwen om zelf de juiste beslissingen te nemen en persoonlijk leiderschap te tonen: we vertellen je niet wat je moet doen of hoe je moet werken. We verwachten dat jij hierin zelf de lead neemt. Je bepaalt dus ook zelf hoe jouw talent het best tot ontplooiing kan komen. Jij weet wat je wilt bereiken samen creëren we een omgeving waarbinnen je kunt groeien, leren en anderen kunt inspireren.

Close back to overview

Duurzaamheid

Close

Met onze technologie willen we mensen gelukkiger en succesvoller maken in hun professionele leven. Met ons langetermijnperspectief streven we naar het creëren van echte waarde in de markten waarin we actief zijn: dat betekent dat we streven naar zowel het creëren van financiële waarde, als naar waarde voor mens en milieu.

 

Daarnaast besteden we steeds meer aandacht aan onze eigen bedrijfsvoering en hoe we dit duurzamer kunnen doen. Sinds 2014 maakt ons hoofdkantoor in Groenlo volledig gebruik van hernieuwbare energie. Daarnaast is het gebouw bij elke grote renovatie steeds verder geïsoleerd en werken we ernaar toe om in 2030 volledig gasloos te zijn. We plaatsen meer zonnepanelen, maken ons wagenpark duurzamer en ontmoedigen zakelijke vliegreizen voor korte afstanden. Ook bevorderen we de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, zowel binnen als buiten Nedap en maken we levenscyclusanalyses van onze producten om de negatieve impact ervan in de toekomst te kunnen verminderen.

Onze aandachtsgebieden

De positieve impact van onze inspanning is groter als we ons richten op specifieke aandachtsgebieden. Daarom hebben we de duurzaamheidsthema’s geïdentificeerd die voor ons van belang zijn. Hieruit is ons duurzaamheidsmodel ontstaan.

 

 

 

Klanten: Onze oplossingen ondersteunen onze klanten bij het ontwikkelen van een duurzamer bedrijfsmodel.

Partners: Minimale negatieve impact in de gehele waardeketen.

Medewerkers: We nemen allemaal het voortouw in ons werk en in de ontwikkeling van ons talent.

Bedrijfsvoering: Netto nul negatieve impact van onze bedrijfsvoering.

Close back to overview

Duurzame Inzetbaarheid

Close

Bij Nedap vinden we het belangrijk dat je goed in je vel zit. Zo kun je op kantoor gratis genieten van vers fruit, worden er verschillende activiteiten geïnitieerd door medewerkers zelf, zoals voetbal- of beachvolleybaltoernooien. Daarnaast wordt ieder kwartaal een MOT-race (Moving Outside Together) georganiseerd. Daarmee willen we gezondheid en bewegen stimuleren. Je bepaalt zelf of je wandelend, fietsend, zwemmend of op een heel andere manier meedoet en deelname is uiteraard vrijblijvend. Daarnaast biedt Nedap een gezondheidscheck waar je je elke drie jaar voor op kunt geven. Het gaat om een gratis en anonieme gezondheidscheck door Active Living, uitgevoerd op het terrein bij Nedap.

 

Read more

Wanneer het gaat om mentale gezondheid, staan er coaches en psychologen tot jouw beschikking, bijvoorbeeld voor als je (even) vastloopt. Je kiest zelf de coach bij wie jij je het meest prettig bij voelt. Als je een situatie hebt die je moet bespreken, maar je hebt niemand in jouw omgeving met wie je hierover kunt praten, kun je je ook wenden tot één van de vertrouwenscontactpersonen binnen Nedap, voor ondersteuning.

Read more
Close back to overview