Groenlo, 6 april 2017

De algemene vergadering van aandeelhouders van Nedap N.V. heeft zojuist ingestemd met alle agendapunten die in stemming zijn gebracht. De jaarrekening 2016 is vastgesteld en een partiële wijziging van de statuten is goedgekeurd. Tevens zijn de heren M.C. Westermann en J.M.L. van Engelen herbenoemd als lid van de raad van commissarissen. De heer Van Engelen is benoemd voor vier jaar (2e termijn) en de heer Westermann voor twee jaar (3e termijn). Verder is de directie aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van voorkeursrecht) van gewone aandelen Nedap N.V. 

Het dividend van € 1,40 per aandeel wordt op 19 april a.s. betaalbaar gesteld.