De algemene vergadering van aandeelhouders van Nedap N.V. heeft ingestemd met alle agendapunten die in stemming zijn gebracht. De jaarrekening 2017 is vastgesteld. Tevens is mevrouw M.A. Scheltema benoemd als lid van de raad van commissarissen. Zij volgt mevrouw D.W.J. Theyse op die na 2 termijnen van 4 jaar in deze vergadering aftrad. Verder is de directie aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van voorkeursrecht) van gewone aandelen Nedap N.V.

Het dividend van €2,50 per aandeel wordt op 16 april a.s. betaalbaar gesteld.