Nederland, Groenlo, 16 juni 2020, 17:45 uur 

• Omzet tweede kwartaal lager door COVID-19
• Voor het eerste halfjaar van 2020 wordt een geringe omzetdaling verwacht

Algemeen
Na een sterke start in het eerste kwartaal met een omzetgroei van 9%, is de omzet in de laatste twee maanden gedaald ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de COVID-19 crisis. Voor het tweede kwartaal wordt een lagere omzet verwacht dan in de overeenkomstige periode in 2019.

De marktgroep Healthcare heeft de omzetgroei van het eerste kwartaal weten vast te houden. Ook bij de marktgroep Livestock Management blijft de omzet groeien, mede door positieve ontwikkelingen op de Chinese varkensmarkt. De marktgroepen Identification Systems, Light Controls en Security Management ondervonden negatieve effecten van de harde lockdown in een aantal landen. Hierdoor zijn projecten vertraagd met een daling van de omzet als gevolg. De marktgroep Retail blijft kampen met moeilijke marktomstandigheden, met name bij fashion-retailers. Toch is de omzetdaling minder sterk dan eerder verwacht en worden er weer nieuwe contracten voor het !D Cloud-platform afgesloten. Ook bij de marktgroep Staffing Solutions is ondanks de ontwikkelingen in de uitzendbranche de daling van de omzet minder scherp dan voorzien.

Aanpak uitbraak COVID-19
Ook de afgelopen maanden zijn de gezondheid en het welzijn van de Nedap-medewerkers de eerste prioriteit gebleven. Er vinden regelmatig communicatiesessies plaats met onze medewerkers om daarmee de zorg voor en verbinding met alle Nedap-medewerkers zo goed mogelijk te kunnen blijven invullen. De afgelopen weken zijn op de kantoren voorzieningen getroffen zodat, indien noodzakelijk, ook daar weer gewerkt kan worden. Echter, uitgangspunt blijft dat medewerkers indien mogelijk vanuit huis blijven werken. Wereldwijd is slechts bij een zeer beperkt aantal medewerkers COVID-19 besmetting vastgesteld of vermoed.

In nauwe samenwerking met de partners in de supply chain is de continuïteit van leveringen aan onze klanten geborgd. Door het intensiveren van de contacten met klanten en leveranciers is de volatiliteit in de vraag van de verschillende producten goed opgevangen en zijn de voorraden niet toegenomen. De sterk wisselende marktomstandigheden worden op de voet gevolgd. Waar mogelijk worden kosten verlaagd en er is veel aandacht voor het tijdig blijven innen van debiteuren. Bij investeringen wordt kritisch gekeken of deze op dit moment opportuun zijn. De onderneming beschikt op dit moment over een onverminderd sterke financiële basis.

De COVID-19 crisis heeft veel impact in de verschillende markten waarin Nedap opereert. Grote uitdaging is om deze periode niet alleen goed door te komen. Ook moeten noodzakelijke stappen worden gezet om goed gepositioneerd te zijn voor kansen die kunnen ontstaan wanneer markten weer herstellen. Daarom is ook in deze tijd het zoeken naar talentvolle mensen doorgegaan. Daarbij wordt wel de timing van het aannemen van nieuwe medewerkers in lijn gebracht met de fase waarin de verschillende markten zich bevinden.

Vooruitzichten
Ten gevolge van de COVID-19 crisis zal de omzet in het tweede kwartaal van 2020 lager uitkomen dan de overeenkomstige periode in 2019. Na het sterke eerste kwartaal, is hiermee de verwachting dat de omzet in de eerste jaarhelft gering zal dalen. Het bedrijfsresultaat zal in de eerste helft van 2020 sterker dalen, samenhangend met de groei van het aantal medewerkers, met name gedurende 2019. De virusuitbraak heeft een grote impact op de wereldwijde economie en op dit moment is het nog onzeker hoe lang de crisis voortduurt en hoe groot de uiteindelijke impact zal zijn. Het is dan ook nog niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de gevolgen voor de omzet in de tweede helft van het jaar. Zoals eerder gemeld, zal in de tweede helft van dit jaar wanneer meer zicht is op de ontwikkeling van de onderneming en indien de financiële resultaten dit toelaten een interim-dividend worden overwogen.

Op 25 juni a.s. zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Groenlo plaatsvinden. Deze vergadering kan alleen virtueel worden bijgewoond.

Download het volledige persbericht hier.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.