Omzet eerste halfjaar 2020 vrijwel stabiel

Bedrijfsresultaat daalt met 6%

Nederland, Groenlo, 23 juli 2020, 17:45 uur

Kernpunten

  • De omzet in het eerste halfjaar 2020 bedroeg € 93,5 miljoen en is daarmee nagenoeg gelijk aan het eerste halfjaar 2019 (-0,7%).
    – Recurring revenue steeg met 13% en bedraagt nu 25,7% van de omzet.
    – Na een sterke start in het eerste kwartaal met een omzetgroei van 9%, laat de omzet in het tweede kwartaal door de impact van COVID-19 een daling zien van 9%.
  • De marktgroepen Healthcare en Livestock Management lieten een goede omzetgroei zien, in lijn met het eerste kwartaal van 2020. De overige marktgroepen lieten, als gevolg van de lockdown maatregelen in een groot aantal landen, een daling van de omzet zien. De impact op de marktgroep Retail was het grootst.
  • De toegevoegde waarde is verbeterd van 62,8% naar 64,9%, gedreven door het toegenomen aandeel van recurring revenue.
  • Het bedrijfsresultaat daalde met 6% naar € 7,7 miljoen (H1 2019: € 8,1 miljoen) door de gedurende 2019 ingezette investeringen in de organisatie.
  • Het nettoresultaat bedroeg € 6,2 miljoen in het eerste halfjaar 2020 ten opzichte van € 6,7 miljoen in het eerste halfjaar 2019.
  • Door de onzekerheid over de duur en de effecten van de COVID-19 crisis op de wereldwijde economie is het niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de resultaten in het tweede halfjaar 2020.

Ruben Wegman, CEO van Nedap: “Dankzij een sterke start van het jaar en de spreiding in onze activiteiten, zijn de effecten van de COVID-19 crisis op de financiële resultaten in het eerste halfjaar van 2020 relatief beperkt gebleven. De omzetgroei bij de marktgroepen Healthcare en Livestock Management was niet voldoende om de omzetdaling bij de overige marktgroepen op te vangen. Ondanks de uitdagende omstandigheden ontstaan er ook nieuwe marktkansen en leidt de huidige crisis in een aantal markten tot versnelling van innovatie. Bijvoorbeeld bij Retail, waar we een toenemende vraag naar ons !D Cloud platform zien. Het solide financiële fundament van Nedap stelt ons in staat om ook juist in deze tijden te blijven investeren en in te spelen op kansrijke marktontwikkelingen. Hiermee kunnen we onze concurrentiepositie verder verbeteren, waardoor we nog sterker gepositioneerd zijn wanneer markten herstellen.”

Download het volledige persbericht hier: Persbericht – Nedap halfjaarcijfers 2020