Groenlo, 20 februari 2020 17:45

Highlights 2019
• Stabiele omzet van € 191,5 miljoen in 2019, bij een stijgende toegevoegde waarde
• Recurring revenue steeg met 20% en is nu 23% van de totale omzet
• De marktgroep Healthcare zette robuuste groeitrend voort, ook Identification Systems, Light Controls en Security
Management presteerden goed, terwijl Livestock Management en Retail een omzetdaling lieten zien. Bij Staffing
Solutions bleef de omzet vrijwel stabiel
• Door voortgaande investeringen in de organisatie, in met name het aantrekken van nieuwe medewerkers, daalde
het bedrijfsresultaat naar € 17,5 miljoen (2018: € 19,4 miljoen)
• De operationele marge (EBIT) bedroeg 9,1% ten opzichte van 10,2% in 2018
• Door groei van het aantal fte bedroeg de toegevoegde waarde per fte € 173.000 in 2019 (2018: € 179.000)
• Het nettoresultaat, inclusief boekwinst op de in Q3 2019 afgeronde verkoop van Nedap France S.A.S., bedroeg
€ 24,1 miljoen (2018: € 17,1 miljoen); oftewel € 3,74 per aandeel (2018: € 2,66); Het nettoresultaat exclusief
boekwinst bedroeg € 14,2 miljoen
• Het dividend over het boekjaar 2019 is vastgesteld op € 4,50 (2018: € 2,50)
• Nedap verwacht voor 2020 een stijging van de omzet ten opzichte van 2019

Het volledige persbericht kunt u downloaden via de volgende link: Persbericht-Nedap-Jaarcijfers-2019