Kernpunten 2020

  • De omzet bedroeg € 189,9 miljoen, 1% lager dan in 2019. De toegevoegde waarde neemt toe van 63% naar 66% van de omzet.
  • Recurring revenue steeg met 14% en is nu 27% van de totale omzet.
  • De marktgroepen Healthcare en Livestock Management lieten robuuste omzetgroei zien die de omzetdaling bij de overige marktgroepen, voornamelijk als gevolg van de COVID-19-crisis, bijna geheel kon compenseren.
  • Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 17,1 miljoen (2019: € 17,5 miljoen). De operationele marge bleef nagenoeg gelijk en bedroeg 9,0% (2019: 9,1%).
  • Door groei van het aantal fte bedroeg de toegevoegde waarde per fte € 169.000 in 2020 (2019: € 173.000).
  • Het nettoresultaat bedroeg € 13,8 miljoen, oftewel € 2,13 per aandeel. Het nettoresultaat in 2019, exclusief boekwinst op de verkoop van Nedap France, bedroeg € 14,2 miljoen.
  • Het slotdividend over het boekjaar 2020 is vastgesteld op € 2,25. In november 2020 is reeds een eenmalig interim-dividend uitgekeerd van € 2,25.
  • Door de onzekerheid over de duur en de effecten van de COVID-19-crisis op de wereldwijde economie is het niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de omzetontwikkeling in 2021.

Het volledige persbericht kunt u downloaden via de volgende link: Persbericht – Jaarcijfers 2020 Nedap N.V. docx