Groenlo, 4 april 2019, 15.30 uur

De algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” heeft vandaag  ingestemd met alle agendapunten die in stemming zijn gebracht. De jaarrekening 2018 is vastgesteld en de statuten zullen conform voorstel worden gewijzigd. Tevens is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (her)benoemd tot accountant voor een periode van 3 jaar met ingang van het boekjaar 2019.

Voorts is mevrouw M. Pijnenborg voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de raad van commissarissen. Zij volgt de heer M.C. Westermann op die na 3 termijnen van in totaal 10 jaar in deze vergadering aftrad.
Tot slot is de directie wederom aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht) van gewone aandelen Nedap.

Het dividend van € 2,50 per aandeel wordt op 15 april a.s. betaalbaar gesteld.

De heer Eric Urff, CFO, is na afloop van de algemene vergadering teruggetreden als statutair directeur van Nedap. Zoals in het persbericht van 14 februari jl. vermeld, verlaat Eric Nedap in goed onderling overleg en blijft hij tot uiterlijk eind 2019 bij Nedap werkzaam. Tot het einde van zijn dienstverband zal Eric Urff fungeren als titulair financieel directeur van Nedap.

Persbericht-Nedap-aandeelhoudersvergadering