Groenlo, 2 april 2015

Na afloop van de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van
Commissarissen de heer ir. E. Urff CMA CFM (1967) benoemd tot statutair directeur van N.V. Nederlandsche
Apparatenfabriek “Nedap”. De heer Eric Urff is sinds 1 september jl. werkzaam als titulair financieel directeur
van de vennootschap. Hij volgt in de directie de heer Gerard Ezendam (1952) op, die direct voorafgaand aan de
benoeming van Eric Urff, is teruggetreden uit de directie. De heer Ezendam blijft werkzaam bij Nedap en zal
zich richten op fiscale en personele zaken.