Groenlo, 1 juli 2019, 17.45 uur

Nedap N.V. en de andere aandeelhouders van Nedap France S.A.S. hebben een bindende bieding ontvangen van B&Capital, een Frans investeringsfonds, op alle aandelen in Nedap France S.A.S., de gespecialiseerde system integrator voor beveiligingssystemen in Frankrijk. Op basis van dit bod hebben Nedap N.V. (houder van 49,8% van de aandelen) en de andere aandeelhouders besloten om in exclusieve onderhandeling te treden.

Met deze potentiële transactie zet Nedap een volgende stap in haar strategie om zich te richten op het ontwikkelen en vermarkten van eigen producten en oplossingen. Nedap France S.A.S. blijft een belangrijke businesspartner van de Nedap marktgroepen Security Management en Retail, waardoor de continuïteit van Nedaps business op de Franse markt geborgd is.

Nedap France (omzet 2018: € 27,5 miljoen) zal met B&Capital een aandeelhouder krijgen die zich verbindt aan haar strategie om haar leidende rol in de Franse beveiligings-, retail- en bibliothekenmarkt verder uit te bouwen.

De netto-opbrengst voor Nedap bedraagt naar verwachting ongeveer € 14 miljoen wat resulteert in een boekwinst van ongeveer € 9 miljoen. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond.

Het belang van 49,8% in Nedap France is in de jaarrekening 2018 opgenomen onder ‘Geassocieerde deelneming’ en het Nedap toekomende resultaat als ‘Winstaandeel geassocieerde deelneming’.

De netto-opbrengst van de transactie zal primair worden gebruikt om het dividend over 2019 eenmalig te verhogen. Zoals gebruikelijk wordt de hoogte van het dividend bekend gemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers (2019). Hierbij wordt – in lijn met de financiële doelstellingen – rekening gehouden met de benodigde ruimte voor investeringen en de gewenste kapitaalstructuur.

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
Het persbericht bevat toekomstige verwachtingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de informatie zoals bekend bij de directie van Nedap N.V. op de datum van publicatie van dit persbericht. Deze verwachtingen kunnen veranderen als zich onbekende risico’s, onzekerheden of andere gebeurtenissen voltrekken die een materiële verandering in deze verwachtingen teweegbrengen. Nedap N.V. is op dit moment niet op de hoogte van gebeurtenissen die een wezenlijke verandering in deze verwachtingen veroorzaken of van gebeurtenissen of ontwikkelingen die het sluiten van deze transactie kunnen vertragen of waardoor deze transactie niet kan plaatsvinden. Nedap N.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verklaringen of publicaties van derden met betrekking tot de transactie vermeld in dit persbericht.

Persbericht-Nedap-France