Groenlo, 25 juli 2019, 18.00

Nedap N.V. en de andere aandeelhouders van Nedap France S.A.S. hebben vandaag, na exclusieve onderhandelingen zoals die in het persbericht d.d. 1 juli 2019 zijn aangekondigd, definitief overeenstemming bereikt over de verkoop van alle aandelen in Nedap France aan B&Capital, een Frans investeringsfonds.

De netto-opbrengst voor Nedap bedraagt ongeveer € 14,5 miljoen wat resulteert in een boekwinst van ongeveer € 10 miljoen. Deze bedragen zijn na aftrek van aan de transactie gerelateerde kosten. De transactie zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond.

Het belang van 49,8% in Nedap France is in de jaarrekening 2018 opgenomen onder ‘Geassocieerde deelneming’ en het Nedap toekomende resultaat als ‘Winstaandeel geassocieerde deelneming’. In de winst- en verliesrekening over 2019 zal het winstaandeel geassocieerde deelneming tevens de boekwinst op de verkoop van de geassocieerde deelneming bevatten.

De netto-opbrengst van de transactie zal, zoals eerder aangegeven, primair worden gebruikt om het dividend over 2019 eenmalig te verhogen. Zoals gebruikelijk wordt de hoogte van het dividend bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers (2019). Hierbij wordt – in lijn met de financiële doelstellingen – rekening gehouden met de benodigde ruimte voor investeringen en de gewenste kapitaalstructuur.

Persbericht-Nedap-France-verkoop