Groenlo, 16 november 2017

Nedap N.V. heeft overstemming bereikt met Unica over de verkoop van dochterbedrijf Nsecure B.V., de gespecialiseerde system integrator voor beveiligingssystemen. Met deze transactie zet Nedap een volgende stap in haar strategie om zich te focussen op het ontwikkelen en vermarkten van eigen producten en oplossingen. Nsecure (opbrengsten in 2016: € 25,2 miljoen) krijgt met Unica een aandeelhouder die zich verbindt aan zijn strategie om haar leidende rol in de Nederlandse beveiligingsmarkt verder uit te bouwen. De onderneming blijft een belangrijke businesspartner van de marktgroep Security Management van Nedap. De transactie wordt naar verwachting op korte termijn afgerond.

Bij deze transactie wordt Nsecure gewaardeerd op ongeveer 10x het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 2016. De netto-opbrengst voor Nedap bedraagt ongeveer €2 5 miljoen en de verwachte boekwinst op deze transactie is minimaal €1 5 miljoen.

Nedap heeft de intentie om de netto-opbrengst van de transactie gedeeltelijk te gebruiken om maximaal 5% van het aantal uitstaande aandelen Nedap in te kopen. Dit onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de door de algemene vergadering van aandeelhouders (d.d. 6 april 2017) aan de directie verleende machtiging tot inkoop van aandelen, ter afdekking van Nedaps verplichtingen uit hoofde van de Nedap (medewerker)participatieregelingen. Voor zover Nedap aandelen inkoopt, zal zij de markt hierover geïnformeerd houden.

De resterende netto-opbrengst van de transactie wordt mede gebruikt om het dividend over 2017 eenmalig te verhogen. De omvang van de dividendverhoging wordt bekend gemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers op 15 februari 2018. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten voor de inkoop van aandelen, voor zover van toepassing, en – in lijn met de financiële doelstellingen – de benodigde ruimte voor investeringen en de gewenste kapitaalstructuur.