Groenlo, 16 november 2017

In 2017 groeien de opbrengsten van Nedap naar verwachting met ongeveer 10% (opbrengsten 2016: € 186,0 miljoen). De winst voor belastingen exclusief eenmalige posten stijgt met 25 tot 30% ten opzichte van de in 2016 gerealiseerde € 14,3 miljoen. De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management en Staffing Solutions voorzien groei en de marktgroepen Library Solutions en Light Controls verwachten een daling van de opbrengsten. Zoals eerder gemeld, worden de resultaten in 2017 sterk beïnvloed door eenmalige kosten van ongeveer € 4 miljoen vanwege de herinrichting van de supply chain.

Herinrichting supply chain in de laatste fase

De afbouw van de productie- en logistieke activiteiten gaat de laatste fase in. Dochterbedrijf Inventi zal eind 2017 gesloten zijn. De activiteiten van het productiebedrijf in Groenlo worden de komende maanden sterk afgebouwd en opnieuw ingericht. Alle medewerkers aan wie vanwege de reorganisatie ontslag is aangezegd, zijn uiterlijk eind dit jaar uit dienst. De eerder dit jaar ontstane problemen bij een productiepartner zijn verminderd, maar hebben de komende maanden nog invloed op de tijdigheid van leveringen. Levertijden staan ook onder druk vanwege de schaarste aan elektronicacomponenten. De omvang en het tijdspad van de verwachte kostenbesparingen liggen in lijn met gecommuniceerde verwachtingen en zijn onveranderd van toepassing.

Ontwikkelingen per marktgroep

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) houdt haar groeitempo goed vast. De marktgroep heeft haar marktaandeel in ouderenzorg vergroot en versterkte haar positie in de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg door nieuwe zorgorganisaties te contracteren.

De marktgroep Identification Systems (oplossingen voor de beveiligings-, verkeers- en parkeersector) realiseert naar verwachting opnieuw een breed gedragen opbrengstengroei.

Door een scherpere focus in het productassortiment dalen de opbrengsten van de marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) naar verwachting in 2017. Vanwege de grote raakvlakken tussen de productportfolio’s worden deze activiteiten met ingang van 1 januari 2018 ondergebracht bij de marktgroep Retail. Hierdoor wordt de efficiëntie en doelgerichtheid van de productontwikkeling en backoffice-ondersteuning vergroot. Binnen de marktgroep Retail gaat een vast team voortbouwen op de strategie om bibliotheken slimmer en innovatiever te maken met RFID-technologie. Met deze organisatieaanpassing zijn geen extra kosten gemoeid.

De opbrengsten voor Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) blijven naar verwachting onder het niveau van 2016. Dit komt deels door het onvoorziene uitstel van de wettelijke verplichting om zeeschepen te voorzien van installaties voor het behandelen van ballastwater. Tevens staat de verkoop van explosieveilige verlichtingssystemen in de offshore-sector en petrochemische industrie onder druk door slechte marktomstandigheden. Het aantal door het Luxon-verlichtingsmanagementsysteem beheerde lichtpunten stijgt dit jaar verder.

Verbeterde marktomstandigheden in de melkveehouderij geven de omzet van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) een sterke positieve impuls. Daarnaast heeft de marktgroep een aantal grote projecten binnengehaald in de varkenshouderij. Het is nog niet duidelijk welk deel van deze projecten in 2017 als opbrengsten gerealiseerd kan worden.

Ook de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) realiseert dit jaar naar verwachting opbrengstengroei. De marktgroep is betrokken bij een aantal grote roll-outs van intelligente artikelbeveiligingssystemen. Bovendien kiezen steeds meer retailers voor het !D Cloudvoorraadbeheersysteem.

Aantrekkende economische omstandigheden in combinatie met groei van marktaandeel in de Europese beveiligingsmarkt resulteren dit jaar naar verwachting in verdere opbrengstengroei voor de marktgroep Security Management (systemen voor fysieke beveiliging).

De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering) profiteert van de toename in uitzenduren als gevolg van de economische groei. Voor het jaar 2017 verwacht de marktgroep een stijging van de opbrengsten.

Eind 2017 wordt de marktgroep Energy Systems volgens plan opgeheven. Haar activiteiten zijn teruggebracht tot service- en garantiewerkzaamheden voor bestaande klanten en worden overgenomen door het servicecentrum van Nedap. De opheffing van de marktgroep gaat gepaard met beperkte eenmalige kosten in 2017.

Dochterbedrijf Nsecure voorziet dit jaar eveneens naar verwachting een toename van de opbrengsten. Nedap N.V. heeft overeenstemming bereikt met Unica over de verkoop van Nsecure B.V., zie ook het persbericht ‘Verkoop dochterbedrijf Nsecure’ van 16 november 2017.

Reorganisatie Spaanse activiteiten

De activiteiten van dochterbedrijf Nedap Iberia worden gereorganiseerd. In lijn met de strategie brengen de marktgroepen Retail en Library Solutions hun verkoop- en serviceactiviteiten rond hardwareproducten in Spanje grotendeels onder bij businesspartners. Nedap Iberia richt zich voortaan op directe verkoop van softwareoplossing !D Cloud en ondersteuning van businesspartners. De marktgroep Security Management zet haar activiteiten op de Spaanse markt ongewijzigd voort. Deze reorganisatie gaat gepaard met eenmalige kosten van € 0,5 tot 1,0 miljoen in 2017.

Voordracht lid raad van commissarissen

De tweede benoemingstermijn in de raad van commissarissen van Désirée Theyse loopt af in 2018. Zoals besproken tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, is op basis van de gepubliceerde profielschets naar een opvolger gezocht. De raad van commissarissen is verheugd in Margot Scheltema een geschikte opvolger te hebben gevonden, en is voornemens om haar in de jaarvergadering op 5 april 2018 voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad. Scheltema is van huis uit jurist en heeft ruime ervaring als commissaris bij onder andere TNT, Schiphol Group en De Nederlandsche Bank. Zij vervulde gedurende 25 jaar management- en directiefuncties bij Shell, waaronder de functie van financieel directeur van Shell Nederland.

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

De hiervoor vermelde verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie. De feitelijke resultaten kunnen hier wezenlijk van afwijken door veranderingen in het economische klimaat, ontwikkelingen op specifieke markten, opdrachten van individuele klanten en andere ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar. Donderdag 15 februari (nabeurs) publiceert Nedap de jaarcijfers over 2017.