Kernpunten
·       Omzet in Q1 2021 2% hoger dan Q1 2020
·       Groei in recurring revenue met 13% ten opzichte van vorig jaar
·       Uitdagende componentenmarkt

Omzet eerste kwartaal 2021
De omzet in het eerste kwartaal 2021 is met 2% gegroeid ten opzichte van het goede eerste kwartaal 2020. De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Light Controls, Livestock Management en Staffing Solutions wisten in het eerste kwartaal 2021 een groei van de omzet te realiseren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de marktgroepen Retail en Security Management daalde in deze periode ten opzichte van vorig jaar. De recurring revenue groeide in het eerste kwartaal met 13% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

Nieuw strategisch plan
Op 17 maart 2021 is tijdens de Capital Markets Day het nieuw strategisch plan voor de komende vijf jaar gepresenteerd met als naam ‘Step up’. Het belangrijkste doel van dit plan is het opbouwen en uitbouwen van leidende posities in verschillende markten met ons portfolio aan proposities en zo de omzetgroei te versnellen. Met de presentatie van het plan zijn ook nieuwe financiële doelstellingen richting 2025 geformuleerd. Zo wordt ingezet op een omzet die zich ontwikkelt richting een jaarlijkse high-single-digit autonome groei en een EBIT-marge die groeit richting 15%.

Uitdagende componentenmarkt
De afgelopen maanden zijn de wereldwijde tekorten aan elektronicacomponenten verder toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat het realiseren van de continuïteit van productleveringen aan onze klanten steeds meer inspanning vergt. Het valt niet uit te sluiten dat in de komende maanden klantleveringen noodgedwongen worden vertraagd. Daarnaast leidt deze component-schaarste samen met de stijgende prijzen voor transport tot een toenemende opwaartse druk op de kostprijzen van onze producten.

Vooruitzichten
Nedap verwacht dat de ontwikkelingen in de verschillende markten wereldwijd in belangrijke mate nog onder invloed blijven van de COVID-19-pandemie. Dit, in combinatie met de onzekerheid in de supply chain, maakt het op dit moment nog te vroeg in het jaar om een betrouwbare uitspraak te doen over de omzetontwikkeling voor het gehele jaar.

Lees het hele persbericht hier: Persbericht – Trading update Q1 2021