Groenlo, 27 november 2017

Nedap heeft in de periode 22 november 2017 tot en met 24 november 2017 5.096 aandelen ingekocht. De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van € 42,61 per aandeel, voor een totaalbedrag van € 217.143,50.

Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging afgegeven door de aandeelhouders op 6 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 22 november 2017. Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 5.096 aandelen, voor een totaalbedrag van € 217.143,50.